26 فروردين 1396
رشد ۴۱ درصدی مقالات برتر کشور/ ایران رتبه اول منطقه و جهان اسلام
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: اطلاعات مستخرج از پایگاه وب آو ساینس (آی.اس.آی) نشان می دهد که تعداد مقالات برتر کشور در سال 2016میلادی نسبت به سال 2015 میلادی نزدیک به 41% رشد داشته است.

دهقانی اظهار داشت: در سال 2015 میلادی تعداد مقالات یک درصد برتر کشور 222 مورد بود. این مقدار در سال 2016 میلادی به 312 مورد رسید. در سال 2016 میلادی از لحاظ تعداد مقالات برتر رتبه نخست منطقه و جهان اسلام را کسب کرده ایم.

وی افزود: یک درصد از مقالات دنیا 18% از استنادهای آن را دریافت می کنند. مقالات یک درصد برتر همیشه در دوره ده ساله اخیر معرفی می شوند و تعداد استنادهای که مقالات یک درصد برتر دریافت کرده اند شامل بیش از 30 میلیون استناد می شود. استنادها بیانگر میزان استفاده از علم تولید شده هستند و در طول حدود 60 سال گذشته همواره به عنوان مهمترین شاخص مرجعیت علمی محسوب شده اند. مقالات یک درصد برتر تحت عنوان مقالات پراستناد نیز شناخته می شوند، بنابراین رشد تعداد مقالات پراستناد کشور بیانگر رشد کیفی تولیدات علم کشور است.

سرپرست ISC ادامه داد: برای کشور در سال 2011 میلادی تعداد مقالات پراستناد کشور 76 مقاله ثبت شده است. در سال 2012 میلادی این رقم به 105 مورد رسید و در سال 2013 میلادی با یک افزایش دیگر به 139 مورد رسید. در سال 2014 میلادی مجددا این مقدار افزایش یافته و به 174 مورد رسید. تعداد مقالات یک درصد برتر کشور در سال 2015 به 222 مورد و در سال 2016 به 312 مورد رسید.

وی افزود: به موازت افزایش تعداد مقالات پراستناد، رتبه کشور در سطح بین المللی در این حوزه بهبود یافته است. در سال 2011 میلادی رتبه کشور از لحاظ تعداد مقالات کیفی (یک درصد برتر) 39 بود. رتبه کشور در سال 2012 میلادی به 37 رسید. در سال 2013 میلادی رتبه کشور در این زمینه به 35 ارتقا یافت. در سال 2014 و 2015 میلادی رتبه کشور از لحاظ تعداد مقالات یک درصد برتر به 32 و 28 مورد رسید. در سال 2016 رتبه کشور از لحاظ تعداد مقالات برتر به 21 ارتقا یافت. بدین ترتیب نسبت به سال 2011 میلادی و با رشد تعداد مقالات برتر کشور جمهوری اسلامی ایران توانسته است تا رتبه 21 دنیا را در اختیار داشته باشد.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: درسال 2011 و 2012 میلادی از لحاظ تعداد مقالات یک درصد برتر رتبه چهارم منطقه و سوم جهان اسلام را در اختیار داشتیم. در طی سال های 2013 تا 2015 میلادی با افزایش تعداد مقالات برتر کشور، رتبه دوم منطقه و همچنین دوم جهان اسلام متعلق به ایران شد. در سال 2016 میلادی جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست را در منطقه و در سطح جهان اسلام کسب کرد.