30 فروردين 1396
برگزاری کارگاه آموزشی " آشنايی با اصول و فنون مذاکرات قدرتمند و موثر" در پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
کارگاه " آشنايی با اصول و فنون مذاکرات قدرتمند و موثر" ويژه اساتيد، پژوهشگران، نخبگان و مديران شرکت های دانش بنيان در محل مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برگزار شد. اين کارگاه در تاريخ چهارشنبه 30 فروردین 1396 از ساعت 13:30 تا 17:30 توسط جناب آقای مهندس ابوالفضل صلواتی زاده مشاور و مدرس دوره های تخصصی کارآفرينی و مديريت در ايران برگزار گردید که در آن مباحثی در مورد شيوه های مذاکره قدرتمند همچون اصول و فنون و تکنیک های ارتباطی موثر ، ارتباطات کلامی و فن بیان، راهبردهای اساسی در مذاکره ، بررسی عوامل موفقیت در مذاکره، آداب جلسات، ويژگی های مذاکره کننده و جايگاه مذاکره قدرتمند و موثر در تجاری سازی، بازاريابی و صادرات محصولات دانش بنيان و ... ارائه گرديد و در آخر، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.