10 ارديبهشت 1396
رشد کمیت تولید علم کشور به ۱۵.۳٪ رسید/ایران پیشتاز در رشد کمیت تولید علم دنیا
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: براساس آخرین اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی آی.اس.آی کمیت تولید علم کشور در سال 2016 میلادی به 43992 مورد رسیده است، این در حالی است که در سال ۲۰۱۵ کمیت تولید علم کشور در این پایگاه ۳۸۱۳۸ مورد بود. بنابراین میزان رشد کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با ۱۵.۳٪ می باشد و از این حیث در بین ۲۵ کشور برتر تولید کننده کمیت علم دنیا رتبه نخست دنیا را در اختیار داریم.دهقانی اظهار داشت: با توجه به آمار کمیت تولید علم میزان رشد علمی در این سال های 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 و 2016 میلادی نسبت به سال قبل از آن به ترتیب برابر با 5.9 ( پنج و نه دهم) ، 1.6 (یک و شش دهم) ، 6.5 ( شش و نیم)، 14.2 ( چهارده و دو دهم ) و 15.3 ( پانزده و سه دهم) درصد بوده است. بدین ترتیب رشدکمیت علم کشور از 1.6 درصد در سال 2013 به 15.3 درصد درسال 2016 میلادی افزایش و در واقع 9 برابر شده است.بر این اساس جمهوری اسلامی ایران در میان 25 کشور برتر تولید کننده علم دنیا درسال 2016 میلادی با.3 15 (پانزده و سه دهم) درصد رشد در رتبه اول دنیا قرار گرفته است. بعد از ایران، کشور روسیه با 9% بیشترین رشد کمیت علم دنیا را داشته است. چین با 4% در رتبه سوم و لهستان و ترکیه هرکدام با 3% رتبه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.سرپرست ISC در ادامه گفت: رشد کمیت تولید علم یکی از عوامل توسعه علمی به حساب می آید، اما اگر این کمیت به سمت نیازهای کشور هدایت نشود نمی توان با قاطعیت در خصوص میزان ارزشمندی آن سخن گفت. سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نیز بر بین المللی بودن علم تاکید دارند و به همین دلیل مرجعیت علم دنیا را مورد تاکید قرار داده اند. علم در بسیاری از ابعاد یک پدیده بین المللی است. با این نگاه تولید علمی می تواند ارزش آفرین باشد که بتوان از آن در جهت بالندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی بهره جست.