10 تير 1396
برگزاری کارگاه آموزشی " نقش هوش هیجانی (EQ) در برندسازی شخصی" در پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
با هماهنگی های صورت گرفته توسط اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC))، کارگاه " نقش هوش هیجانی (EQ) در برندسازی شخصی" ويژه اساتيد، پژوهشگران، نخبگان و مديران شرکت های دانش بنيان در محل مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برگزار خواهد شد. اين کارگاه در تاريخ سه شنبه 13 تیر 1396 از ساعت 13:30 تا 17:30 توسط جناب آقای مهندس ابوالفضل صلواتی زاده مشاور و مدرس دوره های تخصصی کارآفرينی و مديريت در ايران برگزار می شود که در آن مباحثی در مورد نقش برندسازی شخصی در موفقیت محققین و پژوهشگران، جایگاه یابی برند شخصی، ابزارها و وسایل در برند سازی شخصی، تأثیر متقابل برند شخصی و برند سازمان، تکنیک ها و مدل های برند سازی شخصی، رویکردهای روانشناسی در برند سازی شخصی، تجربیات، نگارش داستان برند شخصی، تعریف هوش هیجانی و مؤلفه هایش، سنجش هوش هیجانی و شناخت خود و دیگران، برقراری ارتباط و کنترل هیجانات در ارتباطات، ارتباط پویا و هوش هیجانی و تکنیک ها و برنامه های عملی برای ارتقای هوش هیجانی و ... ارائه می گردد و در آخر، جلسه پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد.