20 تير 1396
رشد ۱۳۰ درصدی علم کشور در بین تولید علم یک دهم درصد برتر دنیا
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: مقایسه تعداد مقالات داغ) hot papers) یا یک دهم درصد برتر کشور در پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی (ESI) در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ میلادی حاکی از یک رشد ۱۳۰ درصدی است. سهم مقالات داغ کشور از کل مقالات داغ دنیا نیز افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۵ میلادی ایران ۲.۱٪ از مقالات داغ دنیا را تولید کرده بود که در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۳.۵٪ و در سال۲۰۱۷ به ۴٪ رسیده است. البته آمار سال ۲۰۱۷ میلادی هنوز در حال کامل شدن است.دهقانی اظهار داشت: تعداد مقالات داغ ثبت شده از جمهوری اسلامی ایران در پایگاه شاخص های اساسی علم در سال ۲۰۱۵ میلادی تعداد ۲۳ مورد بود. این مقدار در سال ۲۰۱۶ به ۵۳ مورد افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۷ این مقدار برابر با ۸ است که آن را به صورت نسبی و در مقایسه با کل مقالات دنیا در این سال بایستی مقایسه کرد.وی اظهار داشت: تولید علم دنیا در پایگاه استنادی آی.اس.آی براساس کیفیت طبقه بندی می شود. بر همین اساس مقالات یک دهم درصد برتر دنیا در این پایگاه مشخص شده اند. این مقالات آنهایی هستند که از بیشترین میزان اثرگذاری در دنیای علم برخوردار بوده اند. در پایگاه شاخص های اساسی علم آي.اس.آی (ESI) هر دو ماه یکبار مقالات یک دهم درصد برتر دنیا معرفی می گردند.سرپرست ISC افزود: مقالات یک دهم درصد برتر با عنوان مقالات داغ نیز معرفی شده اند. اثربخشی این تولیدات از آن جهت اهمیت دارد که بیشترین تاثیر را در حوزه های علمی به همراه دارند. تعداد کل این مقالات ۲۸۱۵ مورد است و مربوط به دو سال اخیر می شوند. پایگاه شاخص های اساسی علم هر دو ماه یکبار به بررسی مقالات تولید شده در سطح بین المللی می پردازد و آنها را براساس میزان استنادهای دریافتی طبقه بندی می کند. استنادها بیانگر میزان استفاده از علم تولید شده در بین جوامع علمی هستند. مقالاتی که از لحاظ تعداد استناد در زمره مقالات یک دهم درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند از طریق این پایگاه معرفی می شوند.

تعداد کل مقالات داغ دنیا در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۱۱۶ مورد و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۵۰۱ و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۹۸ مورد تاکنون گزارش شده است. البته همانگونه که ذکر شد در فواصل دوماهی یکبار این مقالات روزآمد شده و برحسب آن مقالات جدیدی به فهرست اضافه و مقالات قدیمی تر حذف می گردند.