20 تير 1396
نتایج رتبه بندی موضوعی شانگهای سال 2017 منتشر شد/عملکرد چشمگیر دانشگاه های کشور در رتبه بندی موضوعی سال 2017 شانگهای
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: رتبه¬بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه¬بندی های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می¬شود. این رتبه‌بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشـور چیـن برای اولین بار در ژوئـن سال 2003 میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و به صورت سالانه روزآمد می¬شود.
نظام رتبه بندی شانگهای در سال 2017 میلادی با روش شناسی کاملا متفاوت نسبت به سال های گذشته، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را انجام داده است.
دهقانی اظهار داشت: رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال 2017 در 52 رشته در قالب 5 حوزه کلی شامل حوزه مهندسی(22 رشته)، حوزه علوم پایه (6 رشته) ، حوزه علوم زیستی (4 رشته)، حوزه علوم پزشکی(6 رشته) و حوزه علوم اجتماعی(14 رشته) صورت گرفته است.
وی افزود: تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی 2011-2015 در پایگاه وب آو ساینس برخودار بوده اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت می باشد.
سرپرست ISC ادامه داد: در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2017 ، حضور پر شمار دانشگاه های ایرانی در جمع برترین دانشگاه های دنیا بیانگر پتانسیل و ظرفیت آموزش عالی کشور در عرصه بین المللی است. ایران در سال گذشته تنها در رشته مهندسی مواد دارای 3 نماینده بوده است. دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای 600-401 توانسته بودند در جمع 600 دانشگاه برتر دنیا در حوزه مهندسی مواد در سال 2016 قرار گیرند.

شانگهای در سال 2017 از 5 شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا بهره گرفته است. وزن هر کدام از این شاخص ها متناسب با هر رشته تغییر می کند.
حوزه مهندسی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای، حیطه مهندسی سال 2017 حضور پر رنگ دانشگاه های ایران نوید بخش حضور موثر درعرصه های جهانی است. ایران در این حوزه به نسبت دیگر حوزه ها عملکرد بهتری از خود نشان داده است. دانشگاه تهران با کسب رتبه 21 جهان در رشته منابع آبی و رتبه 27 جهان در مهندسی متالورژی توانست جزو 30 دانشگاه برتر دنیا در این 2 حیطه قرار گیرد.
رتبه بندی حوزه مهندسی در 22رشته صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی مکانیک به نسبت دیگر رشته ها پرتعدادتر ظاهر شده است.
در رشته مهندسی مکانیک از ایران 9 دانشگاه به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، تهران، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و فردوسی مشهد حضور دارند.
در رشته علم مواد از ایران به ترتیب 6 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و علم و صنعت ایران حضور دارند.
در رشته مهندسی برق و الکترونیک از ایران به ترتیب 8 دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، تهران، فردوسی مشهد، علم و صنعت، تربیت مدرس و تبریز حضور دارند.
در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آلات از ایران به ترتیب 5 دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، تهران، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت ایران حضور دارند.
در رشته مهندسی شیمی از ایران به ترتیب 8 دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، تهران، صنعتی شریف، صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت، صنعتی اصفهان و تربیت مدرس حضور دارند.


در رشته مهندسی عمران از ایران به ترتیب 7 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس، امیرکبیر و تبریز حضور دارند.
در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ، تهران، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و تربیت مدرس حائز جایگاه در بین دانشگاه های برتر دنیا شدند.
در رشته مهندسی علم محیط دانشگاه تهران و آزاد اسلامی در این دسته قرار گرفتند.
در رشته منابع آبی که دانشگاه تهران با رتبه 15 بهترین عملکرد را از خود ایفا نمود. از ایران 4 دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز و تربیت مدرس نیز دیگر دانشگاه های کشورند که بعد از دانشگاه تهران در این رشته قرار گرفته اند.
چهار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، فردوسی مشهد و تربیت مدرس در رشته صنایع غذایی از ایران در این رتبه بندی حضور یافتند.
در رشته مهندسی معدن دانشگاه تهران، آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس 4 نماینده ایران در شانگهای 2017 هستند.

در رشته مهندسی متالورژی نیز دانشگاه تهران با رتبه 27 برترین دانشگاه ایران در این رشته معرفی شد. دیگر نمایندگان ایران در این رشته عبارت هستند از دانشگاه صنعتی اصفهان، آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، فردوسی مشهد و تبریز.
در رشته مهندسی مخابرات تنها دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 200-151 در جهان توانسته است در این رتبه بندی حضور پیدا کند. همچنین در رشته مهندسی علم انرژی تنها دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه 300-201 توانسته است در این رتبه بندی حضور پیدا کند.

حوزه علوم پایه
رتبه بندی حوزه علوم پایه نیز در 6 رشته ریاضی، شیمی، فیزیک، علوم زمینی، جغرافیا و اکولوژی صورت پذیرفته است که در 3 رشته ریاضی، فیزیک و شیمی دانشگاه های برتر کشور توانسته اند در جمع برترین های دنیا قرار گیرند.
در رشته ریاضی ایران هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ جایگاه عملکرد بهتری نسبت به دیگر رشته ها داشته است. در این رشته از ایران 3 دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت ایران در این رتبه بندی حضور دارند.
در رشته فیزیک از ایران 3 دانشگاه صنعتی اصفهان، صنعتی شریف و آزاد اسلامی حضور دارند.
در رشته شیمی 2 دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در این رتبه بندی حضور دارند.
حوزه علوم زیستی
دانشگاه های برتر دنیا در حوزه علوم زیستی نیز در 4 رشته رتبه بندی شده اند. ایران در 2 حیطه علوم کشاورزی و علوم دامپروری دارای دانشگاه در جمع برترین های دنیا می باشد.
در رشته علوم کشاورزی از ایران دانشگاه تهران، آزاد اسلامی و صنعتی اصفهان و تربیت مدرس در جمع برترین های این رشته قرار گرفتند.
دانشگاه تهران و آزاد اسلامی در رشته دامپزشکی نمایندگان ایران در این رتبه بندی بوده اند.
حوزه علوم پزشکی
رتبه بندی در حوزه علوم پزشکی در 6 رشته علوم پزشکی، داروسازی، بهداشت عمومی، دندانپزشکی، پزشکی صنعتی و پرستاری صورت گرفته است. ایران جز در 2 رشته پرستاری و پزشکی صنعتی در دیگر رشته ها دارای نماینده است.
در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، آزاد اسلامی و علوم پزشکی شهید بهشتی در فهرست نتایج این رشته قرار گرفتند.
در رشته بهداشت عمومی، تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران در فهرست رتبه بندی حضور دارد که حایز رتبه 300-201 می باشد.
در رشته پزشکی بالینی، تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران در فهرست رتبه بندی حضور دارد که حایز رتبه 400-301 می باشد.
در رشته دندانپزشکی نیز، تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران در فهرست رتبه بندی حضور دارد که حایز رتبه 200-151 می باشد.
حوزه علوم اجتماعی
رتبه بندی این حوزه نیز در 14 رشته صورت گرفته است که ایران در رشته مدیریت دارای 5 نماینده در بین دانشگاه های برتر دنیا بوده است. این دانشگاه ها عبارت هستند از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت و صنعتی شریف.