5 مهر 1396
بازديد معاونان و مديران بين الملل دانشگاه هاي كشور از مرکز منطقه ای و ISC
معاونان و مديران بين الملل دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي منتخب كشور روز چهارشنبه مورخ 5/7/96 در محل سالن همايش های بين الملل در محل مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی حضور یافتند تا با امکانات و پتانسيل های اين دو سازمان بين المللی آشنا شوند.

در اين بازديد دکتر صالحی، معاون پژوهشی مرکز منطقه ای ضمن خوشامدگویی، پس از بيان مختصری از تاريخچه اين مرکز، به شرح پايگاه ها، شاخه ها ، خدمات اطلاع رسانی، انتشارات و امکانات موجود دراين سازمان بين المللی پرداختند. در ادامه، دکتر فلاحتی رئیس اداره همکاری های علمی بين المللی رايسست و ISC، نيز به معرفی کارگاه ها ی ملی و بين المللی برگزار شده و تفاهم نامه های منعقده با ساير کشورهای اسلامی پرداختند.

مقرر شد بين مديران بين الملل دانشگاه ها و رايسست و ISC تعاملات بيشتر برای فعال سازی اقدامات پژوهشی، آموزشی و بين الملل مشترک به عمل آيد. ضمنا برخی از واحدهای دانشگاهی تقاضای تاسيس شاخه رايسست و برخی واحدهای ديگر تقاضای برگزاری کارگاه آموزشی ISC را داشتند که مقرر شد در اين زمينه برنامه ريزی لازم صورت پذيرد.

در پايان اين نشست، بازديد کنندگان از ساختمان و موزه قرآنی موجود در اين مرکز بازديد کردند.