4 بهمن 1396
بازدید هیئت دانشگاه صحار عمان از رایسست و ISC
روز چهارشنبه مورخ 4/11/96 هياتی سه نفره از دانشگاه صحار عمان متشکل از پرفسور حمزه ادريس، معاون آموزشی، دکتر محمد المقبالی، معاون ارتباطات اجتماعی و دکتر داوود الحمدانی، مدير بخش تحصيلات تکميلی از رایسست و ISC بازديد نمودند. این بازدید در راستای سیاست رايسست در حمایت علمی و پژوهشی از دانشگاه های تازه تاسيس و در حال توسعه و در تعامل با دانشگاه صنعتی شيراز عملیاتی شد.
در ابتدای این بازديد، دکتر دهقانی، ریاست رایسست و ISC ضمن خوشامدگویی به مهمانان به تشريح ماموریتهای ISC در سطح ملی و بين المللی پرداخت و پایگاههای اطلاعاتی و خدمات این پایگاه را به کشورهای اسلامی تشریح نمود. در ادامه، دکتر فلاحتی، رئیس اداره همکاریهای علمی بين المللی رایسست و ISC، ضمن بیان مختصری از تاریخچه تاسیس رایسست، منابع و پایگاههای اطلاعاتی، گروههای پژوهشی، انتشارات، فعالیتها و تعاملات ملی و بین المللی و به طور کلی پتانسیل های این مجموعه برای برقراری همکاریهای علمی، پژوهشی و فناوری با دانشگاه صحار را معرفی نمود. ضمناً، ایشان گزارشی از وضعیت دانشگاهها، نشریات علمی و دانشمندان کشور عمان نیز ارائه دادند و جایگاه دانشگاه صحار در نظام های بین المللی رتبه بندی ترسیم شد.
پس از معرفی مرکز و پايگاه، اعضای هیئت دانشگاه صحار به معرفی دانشگاه خود پرداختند و علاقه مندی خود را برای تعامل با رایسست و ISC و استفاده از پتانسیل همکاری این دو مجموعه اعلام داشتند. هیئت دانشگاه صحار به ویژه علاقه مندی خود را برای استفاده از کارگاههای رایسست و ISC در حوزه نگارش علمی و نیز بررسی راهکارهای ارتقاً رتبه دانشگاه، مجلات و اعضای هیئت علمی آن واحد و نیز نمایه سازی منابع اطلاعاتی عربی در رایسست و ISC اعلام داشتند. اين نشست در ساعت 12 به پايان رسيد.