15 اسفند 1396
حضور هيات 16 نفره از مالزی در کارگاه « افزایش تاثیر تحقیق : راهکارهای عملی برای دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی » ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا
پيرو تفاهم نامه منعقده ميان پايگاه استنادی علوم جهان اسلام و دانشگاه یو اس ام در اسفند ماه 1395 در مالزی، و با همکاری رايزن علمی ايران در جنوب شرق آسیا، هیاتی 16 نفره متشکل از روسای دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی و سردبیران نشريات معتبر مالزی جهت بازديد و شرکت در کارگاه « افزایش تاثیر تحقیق : راهکارهای عملی برای دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی» در اين سازمان حضور یافتند و با پتانسیل علمی، تحقيقاتی و فناوری و خدمات و فعالیت های پايگاه استنادی علوم جهان اسلامی آشنا شدند.
دکتر نور هزلینا احمد مدیر آکادمی مدیریت آسیا در دانشگاه یو. اس. ام. مالزی ضمن تقدیر از برگزاری چنین کارگاهی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، نقش این پایگاه را در ارتقاء کیفیت تحقیق و ایجاد یک شبکه پیوسته علمی در سرتاسر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی کلیدی دانست. وی گفت: معرفی راهکاری های جهانی نمودن تولیدات علمی و معرفی دانشگاه ها، نشریات، نویسندگان و آثار برتر علمی جهان اسلام توسط ISC کمک شایانی به سیاستگذاری های صحیح علمی و همکاری ثمربخش میان دانشگاه ها و دانشمندان حوزه های مختلف موضوعی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی خواهد نمود .
دکتر نور هزلینا احمد افزود: زمینه های متعددی جهت همکاری دانشگاه یو. اس. ام. مالزی با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و همچنین مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری وجود دارد که از آن میان می توان به همکاری در برگزاری سمینارهای مشترک علمی در سطح بین المللی، انتشار کتاب، برگزاری کارگاه های علم سنجی برای کشورهای اسلامی اشاره نمود، که این موارد توسط دانشگاه یو. اس. ام. مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
در اين نشست مباحث مختلف از قبیل افزایش رویت پذيری نشريات رتبه دار مالزی در ISC و رشد تبادلات علمی و تعاملات پژوهشی بیشتر مورد تاکيد قرار گرفت.