16 اسفند 1396
اختتامیه کارگاه های « افزایش تاثیر تحقیق : راهکارهای عملی برای دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی » ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا
مراسم اختتامیه کارگاه های « افزایش تاثیر تحقیق : راهکارهای عملی برای دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی » ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا روزسه شنبه 15 اسفند 1396 برگزار گرديد. در اين مراسم ریاست، معاونان و مديران رایسست و ISC، و نيز ميهمانان سازمان از جنوب شرق آسيا ( شامل معاونان وزارت دیانت اندونزی، روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و نيز سردبيران نشريات معتبر اندونزی و مالزی) شرکت داشتند. در اين برنامه ابتدا رياست محترم سازمان جناب آقای دکتر دهقانی اهداف اصلی از برکزاری اين کارگاه را تشريح کرده و اذعان داشتند هدف از برگزاری اين کارگاه آشنا سازی شرکت کنندگان با پتانسيل علمی، تحقيقاتی و فناوری رایسست و ISC ترسیم جايگاه علمی کشورهای جنوب شرق آسیا و رویت پذير شدن نشريات رتبه دار اين کشورها در ISC و راه کارهای ارتقاء کیفیت نشريات اين کشورها بوده است. در ادامه دکتر آرسکال سلیم مدیر آموزش عالی اسلامی در وزارت دیانت اندونزی نيز ضمن تقدير از برگزارکنندگان کارگاه، محتوای ارائه شده در اين دو روز را برای ارتقاء سطح علمی دانشگاه ها و نيز نشريات جنوب شرق آسيا بسيار مفيد ارزيابی کرد. در ضمن تفاهم نامه همکاری های علمی و تحقیقاتی نیز میان دانشگاه اسلامی آررانیری از وزارت دیانت اندونزی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مبادله گردید. در تفاهم نامه مذکور بر سه هدف اصلی شامل (1) تشویق همکاری و تبادل اطلاعات و تجربیات در مدیریت انتشارات علمی پژوهشی و نمايه شدن نشريات کیفی دانشگاه های اندونزی در پايگاه ISC ، (2) تشویق و تسهیل همکاری میان موسسات و سازمانهای مرتبط با تحقیقات به منظور افزایش رویت پذیری مقالات علمی پژوهشی انتشارات علمی در سطح بین المللی و (3) رشد تبادل دانشمندان، متخصصان، اساتید و دانشجویان موسسات و سازمانهای پژوهشی بین دو کشور تاکید شده است.
از جمله مهمترين دستاوردهای اين نشست می توان به تفاهم در مورد تاسيس شاخه رايسست در اندونزی و مالزی با پيگيری و همکاری دکتر قنبری ، رايزن محترم علمی ايران در جنوب شرق آسيا و نيز بررسی امکان ثبت کنفرانس ها و همايش های معتبر اين کشورها در ISC اشاره نمود.