21 فروردين 1397
بازديد نماينده ProQuest از مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی
در تاريخ 20/1/97 آقای آناس عبدالهادی مدير فروش ProQuest در منطقه‌ی خاورمیانه، ترکیه و آفريقا به همراه جناب آقای دکتر زرگرمدير فروش و خانم بهروزيان، مدير امور بازاریابی در ProQuest با هیات رئیسه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام ديدار کردند.
در اين جلسه نماينده ProQuest گزارشی از انواع محتوا و فراورده های اطلاعاتی و خدمات آن مجموعه را ارائه نمودند. شایان ذکر است مرکز منطقه ای ، برنامه ايجاد کنسرسیوم اطلاعاتی رایسست را برای منطقه‌ی جنوب کشور دنبال می کند که دانشگاه های شیراز، بوشهر، هرمزگان، صنعتی شيراز و ياسوج را پوشش می دهد. مطابق اين برنامه مقرر است مرکز منطقه ای با خريد انواع پايگاه های اطلاعاتی مورد نياز دانشگاه ها نقش موثری را در حمايت اطلاعاتی از اين نهادهای علمی ايفا نمايد.
بر اساس مباحث صورت گرفته در طی اين نشست ، مقرر شد پايگاه ProQuest به عنوان گام اول در راه اندازی کنسرسیوم رایسست خریداری شود. ضمناً مقرر شد طی چند روز آينده اتصال دانشگاه های مزبور انجام شود. البته برای استفاده ی بهینه دانشگاه ها از اين امکان در نظر است در خصوص نحوه‌ی استفاده از اين پايگاه برای دانشگاه‌های مزبور کارگاهی آموزشی در محل رایسست و با حضور مدرسان ProQuest برگزار شود.
جزییات اين برنامه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.