2 ارديبهشت 1397
اساتيد دانشگاه بابل عراق از رایسست و ISC بازديد کردند
روز يکشنبه مورخ 2/2/97 هياتی سه نفره از اساتيد دانشگاه بابل عراق متشکل از دکتر محمد نوری محمد، دکتر عبدالعظيم السلطانی، و دکتر صباح عطيوی عبود از رایسست و ISC بازديد کردند. این بازدید در راستای سیاست رايسست و ISC در حمایت علمی و پژوهشی از جامعه علمی صورت پذيرفت.
در ابتدای این بازديد، دکتر دهقانی، ریاست رایسست و ISC ضمن خوشامدگویی به مهمانان به تشريح فعالیتها و خدمات رایسست وISC در سطح ملی و بين المللی پرداختند و در مورد تاریخچه تاسیس این دو مجموعه و اهداف و ماموريتهای آنها توضيحاتی را ارائه دادند. ايشان با اشاره به امضای تفاهم نامه های علمی پژوهشی مختلف با کشورهای اسلامی گفتند: امسال نيز مانند سالهای گذشته و در سطحی وسيع تر تعاملات مختلفی را با کشورهای اسلامی در حال برنامه ريزی داريم و در اين ميان تعامل با کشور عراق از اولويت های ما خواهد بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر در ISC فعاليت های متنوع و خدمات متعددی ارائه می شود که از جمله مهمترين آنها می توان به نمايه سازی نشريات کشورهای اسلامی اشاره کرد که اطلاعات آن در قالب پايگاه اطلاعاتی« سامانه نشريات علمی جهان اسلام» قابل استفاده است. ضمناً در اين برنامه مجلات دانشگاه بابل عراق ، موجود در ISC، به رويت ميهمانان رسيد و وضعيت اين مجلات از نظر انتشار و رتبه اطلاعاتی به صورت مصور ارائه گرديد که مورد استقبال میهمانان قرار گرفت. ايشان همچنين به معرفی برنامه رصد دانشمندان برتر جهان اسلام توسط ISC اشاره کردند که بر اساس اين برنامه دانشمندان برتر در هر کشور شناسایی و معرفی می شود.
دکتر دهقانی همچنين پايگاه « رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتی کشورهای اسلامی» را معرفی کردند و رتبه دانشگاه های عراق و جايگاه دانشگاه بابل را در ميان دانشگاه های عراق ترسيم کردند. بر اساس اطلاعات ISC در آخرين رتبه بندی، دانشگاه بابل عراق از ميان 14 دانشگاه ثبت شده در اين پايگاه ( در مقياس کلی تمام حوزه های موضوعی) رتبه 8 را کسب نموده است. در حوزه‌ی مهندسی اين دانشگاه رتبه 6 و در حوزه علوم طبيعی رتبه 9 را کسب کرده است.
در ادامه دکتر عبدالعظيم السلطانی از دانشگاه بابل و به نمايندگی از مهمانان گفت: دانشگاه بابل يک دانشگاه جامع است که در تمامی حوزه های موضوعی دارای رشته بوده و در حوزه تربیت دانشجو در سطوح مختلف فعاليت می کند. ايشان همچنين با اشاره به مجلات متعدد منتشر شده در دانشگاه بابل تقاضای نمايه سازی مجلات خود در ISC را مطرح کردند که مورد موافقت پايگاه استنادی قرار گرفت و مقرر شد دانشگاه بابل آن دسته از مجلات خود را که در حال حاضر در ISC نمايه نمی شود برای ارزيابی و احياناً نمايه سازی در ISC ارسال دارد.
در پايان دو طرف ابراز تمايل کردند با استمرار تعاملاتی از اين دست همکاريهای خود را در سطح امضای تفاهم نامه علمی پژوهشی و فناوری ارتقا دهند که برای نيل به اين مهم پيش نويس تفاهم نامه‌ی اوليه برای ارجاع به رياست دانشگاه بابل به ميهمانان تحويل گرديد.