11 ارديبهشت 1397
برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم در مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
روز سه شنبه مورخ 11/2/ 97 مراسم بزرگداشت روز معلم در سالن طبقه 8 مرکز منطقه ای برگزار گردید. در این مراسم که در آن ریاست سازمان، معاونان پژوهش و فناوری، مدیر امور پژوهش و اعضای هیات علمی رایسست و ISC حضور داشتند پس از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید، دکتر دهقانی در مورد مقام استاد مطهری و روز معلم بياناتی را ارائه دادند. پس از آن فیلم کوتاهی از نظر اعضای هیات علمی در مورد روز معلم و خاطر گویی پخش شد. همچنين گزارش عملکرد گروه ها و اعضای هيات علمی در اين جلسه ارائه شد و سپس با اهدای گل و هديه از اين اعضا تقدير به عمل آمد. اين مراسم با صرف ناهار و نماز پايان یافت.