17 مرداد 1397
دکتر دهقانی به سمت " عضو شورای سياست گذاری اجلاس دبيران کل کميسيون ملی کشورهای عضو آيسسکو" منصوب شد.
وزير آموزش و پرورش و رئیس شورای عالی کمیسيون ملی آیسسکو در ايران، دکتر محمد ابطحی، طی حکمی دکتر دهقانی سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) را به سمت " عضو شورای سياست گذاری اجلاس دبيران کل کميسيون ملی کشورهای عضو آيسسکو" که در تاريخ 11-12 شهريور 1397 توسط پايگاه استنادی علوم جهان اسلام برگزار می شود منصوب کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاريهای علمی بين المللی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر محمد بطحایی در اين حکم آورده است:
جناب آقای دکتر محمد جواد دهقانی
رئیس محترم پايگاه استنادی علوم جهان اسلام

با سلام و احترام
با عنايت به برگزاری اجلاس دبيران کل کميسيون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ايران ( شيراز)، به موجب اين حکم به سمت "عضو شورای سياست گذاری اجلاس دبيران کل کميسيون ملی کشورهای عضو آيسسکو" که در تاريخ 11-12 شهريور 1397 توسط پايگاه استنادی علوم جهان اسلام برگزار می شود منصوب می شويد. اميد است با استعانت از خداوند سبحان در برگزاری با شکوه اين اجلاس موفق باشيد.

سيد محمد بطحايی
وزير آموزش و پرورش و
رئيس شورای عالی کميسيون ملی آيسسکو در ايران