11 شهريور 1397
دکتر دهقانی به سمت ” عضو کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو” منصوب شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس کمیسیون ملی یونسکو در ایران، طی حکم مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۷ ، دکتر دهقانی رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری را به سمت ” عضو کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو” منصوب کرد.

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر حجت اله ایوبی در این حکم آورده است:

جناب آقای دکتر محمد جواد دهقانی
رئیس محترم مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

با سلام و احترام

به استحضار می رساند طبق حکم مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۷ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس کمیسیون ملی یونسکو، جنابعالی به عنوان عضو کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو منصوب شده اید. کمیته مذکور عالی ترین ارگان سیاستگذاری جهت بومی سازی و اجرای برنامه های یونسکو در زمینه آموزش عالی می باشد که از وظایف اصلی آن شناخت توانایی ها و امکانات ملی در زمینه آموزش عالی و شناساندن و تقویت این امکانات و توانایی ها و ارتقای دانش مربوطه از طریق مشارکت در برنامه های منطقه ای و بین المللی یونسکو بر اساس موازین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران است.

حجت اله ایوبی
دبیر کل