9 تير 1395
جمهوری اسلامی ایران رتبه سوم دنیا از حیث رشد کمی علم را کسب کرد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با اساتید دانشگاه ها هدایت مقالات علمی به سمت نیازهای کشور را در کنار لزوم حفظ شتاب تولید علم مورد تاکید قرار دادند و یکی از شروط لازم برای تبدیل علم به ثروت و قدرت، نگاه همه جانبه به تولید علم است، بنابراین لازم است تا مفهوم توسعه علمی به صورت کامل مورد توجه سیاستگذاران علمی قرار گیرد. سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری علاوه بر کمیت تولید علم، تولید علم برتر، دیپلماسی علمی، مرجعیت علمی و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده را مورد تاکید قرار داده اند.

افزایش سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا در پایگاه استنادی آی.اس.آی

دهقانی گفت: مقایسه اطلاعات سال 2014 و 2015 در پایگاه استنادی آی.اس.آی تا تاریخ 8/4/1395 نشان می دهد که اطلاعات مدارک در آی.اس.آی هنوز کامل نشده است یا همانند برخی سالها از یک رشد منفی برخوردار است. رشد کل علم دنیا در آی.اس.آی منفی 0.4% ( چهار دهم درصد) است. در سال 2014 در این پایگاه 2.316.554 (حدود دو میلیون و سیصد و شانزده هزار) مدرک و در سال 2015 در این پایگاه 2.307.534 (حدود دو میلیون و سیصد و هفت هزار) مدرک نمایه شده است.وی افزود: سهم کمیت تولید علم کشور در پایگاه استنادی آی.اس.آی در سال 2013 برابر با 1.3% (یک ممیز سه دهم درصد) بود. این مقدار در سال 2014 افزایش یافته و به 1.4% (یک ممیز چهار دهم درصد) رسید. این مقدار در سال 2015 به 1.5% (یک و نیم درصد) رسید و در سال 2016 مجددا این مقدار افزایش یافته به نحوی که تاکنون سهم ایران از کل کمیت تولید دنیا برابر با 1.8% ( یک ممیز هشت دهم درصد) است.

افزایش کمیت تولید علم کشور در پایگاه استنادی آی.اس.آی

سرپرست ISC گفت: اطلاعات پایگاه استنادی آی.اس.آی در سال 2015 بسیار کامل تر از اسکوپوس است، بنابراین استناد به این پایگاه تصویر بهتری از علم کشور را فراهم می آورد. علیرغم اینکه اطلاعات پایگاه استنادی آی.اس.آی در سال 2015 هنوز تکمیل نشده یا کاهش یافته است، تعداد مدارک کشور نسبت به سال 2014 یک رشد هشت درصدی را نشان می دهد. تعداد مقالات ایران در این پایگاه در سال 2014 تعداد 31.586 (حدود سی و یک هزار) بود که در سال 2015 به 34.359 (حدود سی و چهار هزار) مورد رسید.جایگاه سوم دنیا از لحاظ رشد کمیت تولید علم

دهقانی اظهار داشت: مقایسه تعداد مدارک کشور در سال 2015 و 2014 در پایگاه استنادی آی.اس.آی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا نشان می دهد که رشد کمیت تولید علم جمهوری اسلامی ایران حدود 8% است. دو کشور روسیه و استرالیا قبل از ایران قرار دارند. رشد این دو کشور به ترتیب حدود 13% و 9% بوده است. فاصله دقیق ایران از استرالیا 0.8% (هشت دهم درصد) و فاصله دقیق ایران از روسیه 3.8% (سه ممیز هشت دهم درصد) است. برزیل با یک رشد حدود 7% بعد از ایران قرار دارد و سه کشور لهستان، ترکیه و انگلستان با 6% رشد جایگاه های بعدی را از لحاظ رشد کمیت تولید علم به خود اختصاص داده اند.افزایش سهم علم کشور از کل کمیت تولید علم دنیا در اسکوپوس

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: براساس آخرین اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی اسکوپوس در تاریخ 8/4/1395، سهم جمهوری اسلامی ایران از کل تولید علم دنیا در سال 2016 برابر با 1.9% (یک ممیز نه دهم درصد) است. در سال 2010 سهم ایران از کل تولید علم دنیا برابر با 1.2% (یک ممیز دو دهم درصد) و در خلال سال های 2011 تا 2015 این رقم حدود 1.5% (یک و نیم درصد) بوده است.

رشد منفی کمیت تولید علم جهان به دلیل کامل نشدن اطلاعات سال 2015 در اسکوپوس

دهقانی افزود: براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادی اسکوپوس تا تاریخ 8/4/1395، اطلاعات مدارک سال 2015 در این پایگاه هنوز کامل نشده است. کل تولید علم دنیا در سال 2014 برابر با 2.866.478 (حدود دو میلیون و هشتصد و شصت هزار) و در سال 2015 برابر با 2.703.864 (حدود دو میلیون و هفتصد هزار) مدرک بود. رشد کل تولید علم دنیا در سال 2015 نسبت به سال 2014 منفی حدود 6% بوده است. علت این امر کامل نشدن اطلاعات سال 2015 در پایگاه استنادی اسکوپوس یا کاهش تولید علم نمایه شده در این پایگاه است.رشد منفی کمیت تولید علم کشورهای مختلف دنیا به دلیل کامل نشدن اطلاعات سال 2015 در سایمگو

دهقانی در ادامه گفت: هر چند وبگاه سایمگو اطلاعاتش را از پایگاه استنادی اسکوپوس دریافت می کند اما این وبگاه کاملا به روز نیست، بنابراین استناد به این وبگاه در جایی که اطلاعات به روز و دقیق مد نظر است مشکل زا خواهد بود، اما سهولت دسترسی نسبت به پایگاه های آی.اس.آی و اسکوپوس باعث می شود تا به این منبع دسته دوم نیز استناد صورت گیرد. به عنوان مثال کمیت تولید ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس در سال 2015 برابر با 41.250 (حدود چهل و یک هزار) مدرک است در حالی که در وبگاه سایمگو رقم 39.727 (حدود سی و نه هزار) مدرک برای ایران درج شده است.

وی افزود: به دلیل کامل نشدن اطلاعات سال 2015 در پایگاه استنادی اسکوپوس، اطلاعات پایگاه سایمگو نیز برای سال 2015 اطلاعات کمتری را نسبت به سال 2014 برای سایر کشورهای جهان نمایش می دهد نکته ای در تحلیل کمیت تولید علم بایستی مدنظر قرار گیرد.

دهقانی گفت: مقایسه اطلاعات کمیت تولید علم غالب کشورها در سال 2015 و 2014 براساس وبگاه سایمگو نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا، چین، انگلستان، آلمان، ژاپن، هند، فرانسه، ایتالیا، کانادا، استرالیا، اسپانیا، کره جنوبی، برزیل، هلند، ایران، سوئیس، تایوان، ترکیه، لهستان، سوئد، بلژیک، مالزی، دانمارک، اتریش، پرتغال، اسلواکی، مکزیک، نروژ، آفریقای جنوبی، رژیم اشغالگر قدس، سنگاپور، فنلاند، یونان، هنگ کنگ، مصر، رومانی، نیوزیلند، تایلند، آرژانتین و بسیار دیگر از کشورهای دنیا به ترتیب رشد منفی 9%، 13%، 6%، 9%، 14%، 3%، 10%، 7%، 9%، 6%، 8%، 6%، 6%، 7%، 8%، 6%، 18%، 2%، 6%، 6%، 7%، 16%، 5%، 6%، 5%، 6%، 9%، 6%، 10%، 7%، 6%، 7%، 11%، 12%، 2%، 10%، 8%، 12%، 7% داشته اند.