26 تير 1395
جایگاه بین‌المللی ۱۱ دانشگاه برتر حوزه علوم زندگی و زمین/دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های کشور
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با بیان اینکه دانشگاه تهران به لحاظ تولید علم در حوزه علوم زندگی و زمین در جایگاه 84 دنیا قرار گرفته است، از حضور پنج دانشگاه دیگر کشور در جمع 500 دانشگاه برتر جهان در این حوزه خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بررسی وضعیت ۱۱ دانشگاه کشور در رتبه بندی لایدن سال ۲۰۱۶ حوزه علوم زندگی و زمین نشان می دهد که از لحاظ کمیت تولید علم برتر دانشگاه تهران در جایگاه ۸۴ دنیا قرار دارد. همچنین دانشگاه تهران در بخش مشارکت های بین دانشگاهی و بین المللی نیز با کسب رتبه ۱۰۹ و ۱۶۲ دنیا در صدر دانشگاه های کشور و در جایگاه مطلوبی در سطح بین الملل قرار گرفته است.

دهقانی اظهار داشت: داده های رتبه بندی لایدن تماما از پایگاه استنادی تامسون رویترز وب آو ساینس (آی.اس.آی) استخراج می شود، اما فقط مجلات هسته در این پایگاه مورد استفاده قرار گرفته که شامل ۷۵٪ از مجلات برتر آی.اس.آی می شود. کمیت تولید علم براساس ۱٪، ۱۰٪ و ۵۰٪ برتر با توجه به تعداد استنادهای دریافتی مدارک یا همان اثرگذاری آن ها انتخاب می شوند. بدین ترتیب مقالات بر حسب تعداد استنادهای دریافتی مرتب سازی و سپس انتخاب می شوند.

سپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ادامه داد: حوزه علوم زندگی و زمین ۳۹ رشته مختلف را شامل می شود که عمدتا شامل علوم کشاورزی، گیاهی، محیط، رفتار، زیست شناسی، بوم شناسی، مهندسی محیط، علوم و فناوری تغذیه، شیلات، جنگلداری، زمین شناسی، باغبانی، میکروبیولوژی، کانی شناسی، قارچ شناسی، اقیانوس شناسی، جانورشناسی، دامپزشکی و منابع آب می شود.

وی گفت: دانشگاه لایدن شاخص های مختلفی را مورد سنجش قرار می دهد که عمده ترین آن ها شاخص کیفیت یا همان اثرگذاری و همچنین دیپلماسی علمی هستند. از شاخص کیفیت میتوان با عنوان کمیت تولید علم برتر نیز یاد کرد که در این زمینه دانشگاه لایدن کمیت تولید علم هر دانشگاه را در طبقات یک درصد برتر، ده درصد برتر و پنجاه درصد برتر قرار می دهد.

دهقانی افزود: در رتبه بندی لایدن سال ۲۰۱۶ حوزه علوم زندگی و زمین دانشگاه های تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و تبریز نیز در دسته ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند. این دانشگاه ها به ترتیب رتبه های ۳۰۶، ۳۲۵، ۳۹۰، ۴۳۲ و ۴۹۵ دنیا را کسب کردند. همچنین دانشگاه های علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران و اصفهان نیز به ترتیب رتبه های ۶۰۳، ۶۱۱، ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۲۴ دنیا را کسب کردند.سرپرست ISC گفت: یک نظام رتبه بندی بیش از هر چیز ابزاری برای تعیین نقاط قوت و ضعف دانشگاه ها است. نگاهی به وضعیت رتبه دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن نشان می دهد هر چند نسبت به سال های گذشته تعداد دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن افزایش یافته است و هر چند که دانشگاه های کشور در مسیر ارتقا کیفیت تولید ات علمی قرار گرفته اند بنحوی که در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ بیشترین میزان رشد در تولید علم برتر از آن جمهوری اسلامی ایران شده است، اما رتبه دانشگاه های کشور در کمیت تولید علم یک درصد، ده درصد و پنجاه درصد برتر پایین تر از رتبه کلی تولید علم برتر کشور است که نشان از نیاز به توجه بیشتر به کیفیت تولیدات علمی کشور دارد. این مسئله در خصوص دیپلماسی علمی نیز صادق است.

وی افزود: در حوزه علوم زندگی و زمین دانشگاه علم و صنعت ایران سهم بیشتری از کل تولید علمش در رده کمیت علم برتر ۱٪، ۱۰٪ و ۵۰٪ برتر قرار گرفته است. این شاخص یک شاخص نسبی است و نشان می دهد که چه سهمی از کل تولید علم دانشگاه در کدام طبقه قرار گرفته است. حدود ۲٪ از کل تولید علم دانشگاه علم صنعت در حوزه علوم زندگی و زمین در زمره تولیدات علمی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته است. ۱۰٪ این تولیدات در زمره مقالات ۱۰٪ برتر دنیا قرار گرفته است و ۴۴٪ این تولیدات در زمره مقالات ۵۰٪ برتر دنیا قرار دارد.