30 تير 1395
نشست ISC در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: هدایت مقالات به سمت نیازهای کشور مهمترین اولویت در تولید علم است و همزمان باید انتخاب راهبرد انتشار در مجلات برتر و افزایش مقالات توجه کرد.

دکتر محمدجواد دهقانی در جمع هیات رئیسه، هیات ممیزه و شورای علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی راهبرد انتخاب نشریات و نقش آن در اثرگذاری دانشگاه را مورد تبیین قرار داد و افزود: باید ضمن توجه به انتخاب راهبرد انتشار در مجلات برتر و افزایش تعداد این دسته از مقالات به عنوان یک شاخص نسبی، همزمان هدایت پژوهش ها برای رفع نیازهای کشور را نیز مد نظر قرار داد.

دهقانی گفت: دانشگاه های برتر دنیا بخش اعظم تولیدات علمی شان را در برترین مجلات منتشر می کنند، عاملی که به افزایش اثرگذاری تولیدات علمی آن ها کمک می کند. مرجعیت علمی اولین بند در سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است و استنادها مهمترین شاخص تعیین میزان این مرجعیت هستند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در این نشست وضعیت تولید علم دانشگاه های کشور، دنیا و خواجه نصیرالدین طوسی را به تفکیک توزیع آن ها در نشریات با چارک های مختلف مورد بررسی قرار داد. تفاوت قابل ملاحظه ای به لحاظ اثرگذاری بین تولیدات علمی که در نشریات کیفی تر منتشر شده بود و نشریاتی که از کیفیت پایین تری برخوردار بودند مشاهده می شد.

وی به بررسی آخرین وضعیت علمی کشور در سطح بین المللی پرداخت و توجه به ابعاد مختلف تولید علم شامل مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده در کنار افزایش تولید علم را مورد تاکید قرار داد.

دکتر علی گزنی معاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نیز در این نشست به بیان مهمترین عوامل ارتقای سطح پژوهش در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی پرداخت.

نشست راهبردهای تولید علم برتر و ارتقای سطح پژوهش توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.

در همین راستا همتایان بین المللی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف دانشگاه مشخص شد. همچنین، معیارهای سنجش تولید علم فنآورانه، نوآورانه و صنعتی برای کاربردی کردن کمیت تولید علم ارائه شدند. در نهایت لزوم تدوین سند دیپلماسی علمی و توسعه علمی دانشگاه مورد تاکید قرار گرفت.

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی یک از دانشگاه هایی است که در طی یک دهه اخیر به سرعت در حال افزایش کمیت تولید علم دانشگاه است. در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ تنها ۴۰۸ مدرک در پایگاه استنادی ISI از این دانشگاه نمایه شده بود، اما در خلال سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ تعداد مدارک این دانشگاه به ۴۸۲۸ مورد رسید که یک افزایش دوازده برابری را نشان می دهد.


به گزارش پایگاه رتبه بندی بین المللی تایمز دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ میلادی در جمع دانشگاه های برتر دنیا در رده ۶۰۱ تا ۸۰۰ قرار گرفت. همچنین در سال ۲۰۱۶ میلادی این دانشگاه برای اولین با در جمع دانشگاه های برتر دنیا به گزارش رتبه بندی بین المللی لایدن نیز قرار گرفت.


دانشگاه لایدن در سال ۲۰۱۶ میلادی رتبه دانشگاه ها در سال های قبل را نیز دسترس پذیر کرده است. به صورت پیش فرض رتبه دانشگاه ها براساس میزان اثرگذاری بین المللی آن ها و تعداد مدارک آنها در برجسته ترین مجلات ISI نمایش داده می شود.

بر این اساس، دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۱ نسبت به دوره ۲۰۱۳-۲۰۱۰ یک ارتقای ۱۹ رتبه ای در بین دانشگاه های دنیا را نشان می دهد.