4 مهر 1395
سهم ایران از مقالات پراستناد دنیا افزایش یافت/ برتری کیفیت
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اشاره به برتری سهم جهانی کیفیت بر کمیت تولید علم ایران برای اولین بار گفت: سهم ایران از مقالات پراستناد دنیا از دو درصد گذشت.

مقالات یک درصد برتر مقالاتی هستند که بالاترین میزان اثرگذاری را در دنیای علم دارند. استناد به مفهوم استفاده است و مقالاتی که استناد بیشتری دریافت می کنند از میزان استفاده بالاتری نیز برخوردار هستند.
سرپرست ISC اظهار داشت: برای انتخاب مقالات یک درصد برتر، در ابتدا پایگاه استنادی تامسون رویترز (آي.اس.آی) مقالات منتشر شده در مجلات دنیا را در ۲۲ رشته موضوعی قرار می دهد و سپس در هر سال مقالات را بر حسب تعداد استنادها مرتب سازی می نماید. یک درصد از مقالات برتر در هر یک از ۲۲ رشته موضوعی در هر سال انتخاب و به عنوان مقالات پراستناد معرفی می شوند. پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی (ESI) همیشه مقالات پراستناد در ده سال اخیر را شناسایی و ارائه می دهد.

دهقانی اظهار داشت: تعداد مقالات یک درصد برتر ایران از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی تعداد ۳۱ مقاله پراستناد منتشر کرده بود. این رقم در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۵۶ مورد افزایش یافت و سپس در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۴۰ مورد کاهش یافت. در سال ۲۰۰۹ تعداد مقالات پراستناد ایران به ۵۳ مورد رسید. هر چند تعداد این مقالات در سال ۲۰۱۰ به ۸۸ مورد رسید، اما تعداد این مقالات در سال ۲۰۱۱ به ۷۵ مورد رسید.

وی افزود: در سال ۲۰۱۲ مجددا تعداد این مقالات افزایش یافته و به ۱۰۶ مورد افزایش یافت و از این سال به بعد به طور مرتب افزایش تعداد مقالات پراستناد کشور را شاهد هستیم. در سال ۲۰۱۳ تعداد مقالات پراستناد کشور به ۱۴۸ مورد و در سال ۲۰۱۴ به ۱۸۹ مورد رسید. در سال ۲۰۱۵ تعداد این مقالات مجددا افزایش یافته و به ۲۲۵ مورد افزایش یافت.

وی بیان کرد: در حال حاضر از نظر میزان رشد مقالات یک درصد برتر جمهوری اسلامی ایران در سال 2015 رتبه دوم دنیا را دارد. اطلاعات سال ۲۰۱۶ هنوز کامل نشده است و تعداد مقالات پراستناد ایران در این سال ۱۲۸ مورد است.دهقانی در ادامه گفت: تعداد مقالات پراستناد دنیا متناسب با افزایش میزان تولید علم دنیا همیشه از یک سیر صعودی برخوردار بوده است. تعداد این دسته از مقالات از ۹۹۶۷ مورد در سال ۲۰۰۶ به ۱۵۳۸۱ مورد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۶ تاکنون تعداد این مقالات ۶۱۶۸ مورد بوده است.وی افزود: کل کمیت تولید علم دنیا در سال ۲۰۰۶ نزدیک به یک میلیون و هفتصد هزار مدرک بود که در سال ۲۰۱۵ به حدود دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار مدرک رسید. همچنین، از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون کمیت علم دنیا یک میلیون و دویست و هشتاد هزار مورد بوده است.دهقانی افزود: کمیت تولید علم ایران در پایگاه استنادی آی.اس.آی از ۹۱۹۹ مورد درسال ۲۰۰۶ هم اکنون به رقم ۳۷۱۴۶ مورد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. کمیت تولید علم از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون ۲۲۹۴۶ مورد بوده است.سرپرست ISC ادامه داد: به در نظر گرفتن سهم ایران از کل تولید علم دنیا مشاهد می شود که کشور در سال ۲۰۰۶ میلادی نیم درصد از کمیت تولید علم دنیا و همچنین سه دهم درصد از مقالات یک درصد برتر دنیا را داشته است. از سال ۲۰۱۳ میلادی سهم ایران از مقالات پراستناد دنیا از مرز یک درصد گذشت. در سال ۲۰۱۴ میلادی سهم ایران از مقالات یک درصد برتر دنیا ۱.۳٪ بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی به ‍‍۱.۵٪ رسید. از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون سهم ایران از مقالات پراستناد دنیا ۲.۱٪ است. سهم ایران از کل کمیت علم دنیا در سال ۲۰۱۶ هم اکنون حدود ۱.۸٪ است بنابراین می توان مشاهده کرده که نخستین بار سهم ایران از مقالات پراستناد دنیا از سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا بیشتر شده است.