18 مهر 1395
نرخ رشد تولید علم کشور به 16 درصد رسید/بالاترین نرخ رشد تولید علم در چهار سال اخیر
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بررسی ۲۵ کشور دارای بیشترین کمیت علم دنیا نشان می دهد که نرخ رشد تولید علم ایران به ۱۶ درصد رسید که بالاترین نرخ رشد ۴ سال اخیر است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: کمیت تولید علم تنها یکی از ابعاد تولید علم است. هدایت مقالات به سمت نیازهای کشور مهمترین مسئله فعلی در علم کشور است، اما در عین حال انتشار نتایج پژوهش در معتبرترین مجلات بین المللی از قدرت و توان علمی بالای محققان حکایت می نماید.

دهقانی اظهار داشت: بررسی 25 کشوری که بیشترین کمیت علم دنیا را در سال های 2014 و 2015 میلادی در پایگاه استنادی وب آو ساینس (آی.اس.آی) تولید کرده اند نشان می دهد که رشد کمیت تولید ایران در سال 2015 میلادی نسبت به سال 2014 میلادی به 16% رسیده است. بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در جمع کشورهایی که بیشترین کمیت تولید علم دنیا را تولید می کنند از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است.

سرپرست ISC گفت: در سال 2014 میلادی در پایگاه استنادی آی.اس.آی تعداد 2,348,658 مدرک از تمام دنیا نمایه شده است. در سال 2015 میلادی این رقم به 2,494,246 مدرک رسید. بدین ترتیب متوسط تولید علم دنیا در حدود 6% رشد داشته است. در طی سال های2011 ،2012 ، 2013 ، 2014 و2015 میلادی تعداد مدارک ثبت شده برای جمهوری اسلامی به ترتیب برابر با 28464 ،30351 ، 30941 ، 32155 و 37261 مورد بوده است و بنابراین میزان رشد علمی در این سالها نسبت به سال های قبل از آن به ترتیب برابر با 7، 2، 4 و 16 درصد بوده است.

وی افزود: در سال 2014 میلادی ایران با تولید 32155 مدرک از لحاظ کمیت تولید علم در بین 21 کشور برتر دنیا و در سال 2015 رشد کمیت تولید علم کشور قابل ملاحظه بود بنحوی که از این بابت ایران هم اکنون در جایگاه 19 دنیا قرار دارد. سهم ایران از تولید علم دنیا در سال 2014 میلادی حدود 1.4% بود که در سال 2015 میلادی به 1.5% رسید.

دهقانی تصریح کرد: ایران، ترکیه و لهستان سه کشوری هستند که در سال 2015 میلادی نسبت به سال 2014 میلادی هر کدام دو رتبه از لحاظ کمیت تولید علم، افزایش رتبه داشتند. در این میان ایتالیا و برزیل نیز هر کدام یک پله رشد کردند، اما کانادا، هلند، سوئد و سوئیس هر کدام یک پله کاهش رتبه داشتند و همچنین تایوان نیز 4 پله رشد منفی داشته است. به هر ترتیب کمیت تولید علم دنیا در حال افزایش است و به جز ژاپن و تایوان تمامی 25 کشوری که بیشترین کمیت علم دنیا را تولید می کنند در سال 2015 به نسبت سال 2014 میلادی علم بیشتری را تولید کرده اند.سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: برخی کشورها از لحاظ تعداد مدارک نمایه شده در سال 2015 نسبت به سال 2014 میلادی رشد داشته اند، اما سهم آنها از کل کمیت علم دنیا کاهش یافته است. آمریکا، آلمان، فرانسه، کره جنوبی، هلند و سوئد در این دسته قرار می گیرند.

دهقانی خاطرنشان کرد: هر چند کمیت تولید علم یکی از عوامل رشد علمی محسوب می شود، اما نگاه تک بُعدی به این عامل باعث خواهد شد تا علم کشور در مسیر صحیحی قرار نگیرد، در همین راستا سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری کسب مرجعیت علم و فناوری در سطح بین الملل، تعاملات علم و فناوری و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده را مورد توجه قرار داده اند. بنابراین، علاوه بر افزایش کمیت بایستی به اثرگذاری تولید علم در عرصه های مختلف نیز توجه کافی کرد.