8 اسفند 1395
سلسله کارگاه های آموزشی – تحقیقاتی پایگاه استنادی جهان اسلام در مالزی برگزار می شود
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بين المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، کارگاه های آموزشی و تحقیقاتی پایگاه استنادی جهان اسلام با همکاری چهار دانشگاه دولتی و تحقیقاتی یو.تی.ام (UTM) ، ''یو.آی.تی.ام''(UITM) ، ''یو.پی.ام'' (UPM) و ''یو.اس.ام'' (USM) در کشور مالزی از 9 تا 12 اسفند برگزار می شود.
دکتر ''محمدجواد دهقانی'' رئیس پایگاه استنادی جهان اسلام و دکتر ''علی گزنی'' معاون پژوهشی این پایگاه برای برگزاری این کارگاه های آموزشی و ارائه سخنرانی به مالزی سفر می کنند.
امضای تفاهم نامه همکاری و ارائه گزارش جامع در خصوص وضعیت تولیدات علمی و تحقیقاتی دانشگاه های مالزی و ارائه تحلیل های مقایسه ای و تطبیقی ویژه هر دانشگاه مالزی در دستور کار پایگاه استنادی جهان اسلام قرار دارد.
برگزاری کارگاه های آموزشی و تحقیقاتی پایگاه استنادی جهان اسلام به درخواست چهار دانشگاه دولتی و برتر مالزی و با هماهنگی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا؛ دکتر عباس قنبری برگزار می شود.
برگزاری کارگاه های آموزشی و تحقیقاتی پایگاه استنادی جهان اسلام در این سطح برای نخستین بار و در راستای توسعه همکاری های علمی و دانشگاهی ایران و مالزی انجام می شود.
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به عنوان یک مرکز جامع ثبت و نمایه سازی مقالات و دستاوردهای علمی است که نظام رتبه بندی دانشگاه ها و تولید انواع گزارش ها و تحقیقات معتبر در خصوص کمیت و کیفیت تولیدات علمی و تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشورهای اسلامی را به عهده دارد.
پایگاه استنادی جهان اسلام در سال های اخیر فعالیت های بین المللی گسترده ای داشته و با امضای تفاهم نامه و قراردادهای همکاری مشترک، ارتباطات بسیار خوبی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهان اسلام از جمله مالزی برقرار کرده است.