15 اسفند 1395
افتتاح چهار پروژه عمرانی مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاريهای علمی بين المللی مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی، روز دوشنبه 15 اسفندماه 1395، چهار پروژه عمرانی شامل سالن های کنفرانس، ورزش، آمفی تئاتر و پارکينک چند منظوره در اين دو مرکز و پايگاه افتتاح گرديد.
اين افتتاحيه با حضور فرماندار محترم شیراز، رييس بنیاد ملی نخبگان فارس واعضای شورای علمی انجام شد.