سيده سعيده ميرحق جو لنگرودی

 

نام و نشانی محل کار: شيراز، بلوار جمهوری اسلامی، خيابان جام جم، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

کد پستی 7194694171 

سال تولد: 1361

پست الکترونيکی: mirhaghjoo@isc.gov.ir

محل تولد : لنگرود

 

تحصيلات

1382-1385

دانشگاه تهران

 

کارشناسي زبان و ادبيات عربي

1385-1387

دانشگاه الزهراء(س)

کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربی

 

 

مقالات تاليفي

آذرشب، محمدعلي و ميرحق جو لنگرودي، سعيده (1387). دراسة فنية و موضوعية في رواية رجال في الشمس. مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. (داراي پذيرش)

 

1

آذرشب، محمدعلي و ميرحق جو لنگرودي، سعيده (1387). دراسة فنية و موضوعية في رواية ما تبقي لکم. مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. (داراي پذيرش)

 

2

ميرحق جو لنگرودي، سعيده (1387) غسان کنفاني خورشيدي که هيچ زمان غروب نکرد. مجله نسيم قدس. سال اول. شماره 1.

 

3

ميرحق جو لنگرودي، سعيده، علي­نژاد چمازکتي، فاطمه (1389). دراسة في رواية "ما تبقي لکم" لغسان کنفاني. فصيلة التراث الادبي. (داراي پذيرش)

 

4

 

سمينارهای داخلی

 

ميرحق جو لنگرودي، سعيده (1388). " ارزيابي و بررسي تاثير مکالمه عربي و آموزش بهينه زبان عربي". همايش سراسري مديران گروه هاي عربي دانشگاه هاي ايران. «زبان و ادبيات عربي؛ چالش ها و فرصت ها». 24 –  23 تيرماه 1388. دانشگاه رازي.

 

1

ميرحق جو لنگرودی، سعيده و علی نژاد چمازکتی، فاطمه (1388). " فلسطين من نظرة الکاتب و الشهيد الفلسطيني غسان کنفاني في رواية رجال في الشمس". همايش ملی ادبيات مقاومت در لبنان.  15 –  14 آبان ماه 1388. دانشگاه گيلان.

 

2

علي نژاد چمازکتي، فاطمه و ميرحق جو لنگرودي، سعيده (1388). " گفتمان مقــاومت و پـايـداري در قصيده رائيه ابن سهـل اندلسـي". همايش ملي ادبيات مقاومت در لبنان.  15 –  14 آبان ماه 1388. دانشگاه گيلان.

 

3

 

طرحهای پژوهشی

 

ميرحق جو لنگرودي، سعيده و ديده گاه، فرشته و حيدرپور، مهناز(مصوب خرداد 1389) مطالعه تطبيقي وضعيت توليد علم كشورهای جهان اسلام در حوزه‌هاي موضوعي 22 گانه در پايگاه وب علوم طي سال‌هاي 2005 تا 2009.شيراز: پايگاه استنادی علوم جهان اسلام.

 

1

 

ساير فعاليت ها

 

تدريس زبان عربی به دانشجويان خارجی دانشکده ادبيات دانشگاه الزهراء(س)

 

1

مترجم ميهمانان فلسطينی در برگزاری مراسم آشنايی کودکان فلسطينی و ايرانی(تهران، پاييز 86)

 

2

مترجم متون عربی دار الترجمه نگاران تهران

 

3

طراح سوالات کنکور آزمايشی موسسه علمي پارسيان

 

4