مرضيه کهندل جهرمي

 

نام و نشانی محل کار: شيراز، بلوار جمهوری اسلامی، خيابان جام جم، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

کد پستی 7194694171 

سال تولد: 1360

پست الکترونيکی: kohandel@isc.gov.ir

محل تولد : مرودشت

 

 

تحصيلات

1379-1384

 

دانشگاه اصفهان

 

كارشناسي زبان و ادبيات عربي

 

1384-1386

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي

 

 

 

مقالات تأليفی

 

کهندل، مرضيه (1389). بررسي سيستماتيک و رسم شبکه معنايي واژه قانون و مترادفات آن در قرآن کريم. فصلنامه تحقيقات علوم قرآن و حديث دانشگاه الزهرا ( در دست داوري ).

 

1

کهندل، مرضيه (1389). تبلور آيات الهي در ادبيات مقاومت. مجله ادبيات پايداري دانشگاه کرمان (دردست داوري).

 

2

 

جوايز و تقديرنامه ها

رتبه اول مسابقات علمي استان فارس

 

رتبه دوم المپياد علمي بسيج استان فارس

 

عضو دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه اصفهان

 

کسب رتبه اول دوره کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

 

همايش

 1385

کهندل، مرضيه (1385). شيخ بهايي و اصفهان. مجموعه مقالات همايش بين المللي نقش اصفهان در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامي.

 

1389

 

ارائه سخنرانی و چاپ مقاله در همايش ملي قرآن کريم با عنوان نقش اسلوب حکيم در تعليم و تربيت – دانشگاه تربيت معلم تبريز.

 

 

طرح هاي در دست اجرا

کهندل جهرمي، مرضيه؛ گردآوری و مستندسازی فهرست دانشگاههای کشورهای عربی عضو سازمان کنفرانس اسلامی به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی.

 

کهندل جهرمي، مرضيه و طاهره دهداري راد. توليدات علمي کشورهاي برتر جهان اسلام در حوزه پزشکي، دندانپزشکي و پرستاري در پايگاه اسکوپوس طي دوره ده سال 2009 – 2000. پايگاه استنادي علوم جهان اسلام

 

کارگاه آموزشي

کارگاه آموزشي پايگاه Web of Science درکتابخانه مرکزي دانشگاه شهيد چمران اهواز