منصوره صراطی شيرازی

 

 

نام و نشانی محل کار: شيراز، بلوار جمهوری اسلامی، خيابان جام جم، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

کد پستی 7194694171 

سال تولد: 1362

پست الکترونيکی: yasaman.serati@yahoo.com

 

محل تولد :شیراز

 

تحصيلات

1380-1384

 

دانشگاه  پیام نور شيراز

کارشناسي علوم کتابداري و اطلاع رسانی

1384-1386

دانشگاه شهيد چمران اهواز

کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني

 

کتابهاي تأليفی

 

اخلاق در پژوهش(زیر چاپ)

1

 

مقالات تأليفی

 

بررسي ميزان توليد علم دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان  آموزش پزشکي در طي سالهاي 2006-2002 در نمايه استنادي علوم (ISI)، نشريه سبز، 4، آذر 1387.

1

بررسي مقايسه اي ميزان دقت موتورهاي کاوش عمومي و تخصصي پزشکي در بازيابي مدارک مربوط به بيماريهاي کودکان، فصلنامه کتاب، 77، بهار1388.

 

2

تحليل وب سنجي مجلات علوم پزشکي پايگاه ISI  توسط سه موتور جستجوي ياهو، آلتاويستا و آل د وب .)1389) فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات. دوره 26.شماره 1: 89-108

 

3

بررسي توليدات علمي دندانپزشكي با استفاده از پايگاه Web of science در سالهاي 2000 تا 2009 .(1390). مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز .دوره دوازدهم، شماره 2.

 

4

وضعيت وب­سایت­های بیمارستان­های برتر کشورهای­ جهان: يك مطالعه وب‌سنجي. فصلنامه کتاب. نامه پذیرش.

 

5

بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در زمینه  انرژِی هسته ای بر اساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی. ارتباط علمی. نامه پذیرش.

 

6

مقالات پراستناد كشورهاي جهان اسلام در پايگاه شاخص­هاي اساسي علم(ESI). مجله تولید علم. نامه پذیرش.

 

7

 

مقالات ترجمه شده

فراپيوندها و نقش آنها در بازيابي اطلاعات در محيط وب. نما .5(4) تير 1385. 

 

سمينارهای داخلی

1386

 

کتابداري و اطلاع رساني: گذشته، حال و آينده ، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر.

1

1386

 

همايش سراسري علم سنجي در علوم پزشکي  ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.

2

1389

سمینار ISC 2010. آگاهی رسانی استنادی(سخنرانی) . تهران.         

 

3

 

سمينارهاي خارجی

 An Analysis of ISI Medical Journals Using Yahoo, AltaVista, and All The web Search Engines:A Webometrics Study . Fourth International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & Ninth COLLNET Meeting, 28 July August, 2008, Berlin, German.  ( POSTER  PRESENTATION  )

Hirsch-index for Middle East Countries based on Essential Science Indicators data. 13th International Scientometrics and Informetrics Conference July 4-7th 2011. Durban-DUT, South Africa.(POSTER  PRESENTATION)

 

An Investigation of Citations Pattern to Iranian's English OA Journals Using Google Scholar & ISI: Do They Differ.  7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 12th COLLNET Meeting, September 20-23, Istanbul, Turkey.(ORAL PRESENTATION)

 

Highly cited papers in the Essential Science Indicators (ESI):  of OPEC Countries. 7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 12th COLLNET Meeting, September 20-23, Istanbul, Turkey. (POSTER  PRESENTATION)

 

Hirsch-index for OIC countries based on Essential Science Indicators data. 7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 12th COLLNET Meeting, September 20-23, Istanbul, Turkey.  (POSTER  PRESENTATION)

 

 

طرحهای پژوهشی

وضعيت  وب سايت هاي کتابخانه هاي دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري : يک مطالعه وب سنجي.

 


 

کارگاههای آموزشی

اولين کارگاه آموزشي سامانه ارزيابي عملکرد پژوهش و فناوري، 89.

 

 

مهارت های آموزشی

زبان برای اهداف آکادمیک(Academic IELTS: موسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 

طراحی صفحات وب(HTML& FRONT PAGE): سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب   

FLASH PROFESSIONAL8& ACTIONSCRIPT: سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب

PHOTOSHOP: سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب  

PRESENTATION: سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب

ACCESS: سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب

SPREADSHEETS : سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب