فاطمه علی نژاد چمازکتی

 

نام و نشانی محل کار: شيراز، بلوار جمهوری اسلامی، خيابان جام جم، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

کد پستی 7194694171 

سال تولد: 1360

 پست الکترونيکی: alinezhad@isc.gov.ir

 

محل تولد : قائمشهر

 

 

تحصيلات

1385-1383

 

دانشگاه بوعلی سينا کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی

1382-1379

 

دانشگاه تهران کارشناسی  زبان و ادبيات عربی

 

  

کتابهاي تأليفی

 

فاطمه علی نژاد چمازکتی، ناهيد نصيحت، سارا يدالله پنبه زاری (1385). صدی الادب العربي المعاصر. همدان: انتشارات سپهر دانش.

 

1

 

مقالات تأليفی

 

ميرحق جو لنگرودی و سعيده، علی نژاد چمازکتی، فاطمه (1389). دراسة في رواية "ما تبقی لکم" لغسان کنفانی. فصلية التراث الادبی. (دارای پذيرش)

 

1

 

طرح های پژوهشی

علی نژاد چمازکتی، فاطمه و رحيمی، فروغ (مصوب فروردين 1389) سنجش توليدات علمي مؤثر کشورهاي عربی عضو سازمان کنفرانس اسلامي در پايگاه ESI و تعيين جايگاه آنها در سطح بين المللی. شيراز: مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوری.

 

1

علی نژاد چمازکتی و فاطمه و گلتاجی، مرضيه (مصوب خرداد 1389) بررسی انتشارات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ايران در نمايه استنادی علوم طی سال های 2000-2009. شيراز: پايگاه استنادی علوم جهان اسلام.

 

2

 

سمینارهای داخلی

علی نژاد چمازکتی، فاطمه (1388). "واکاوي عدم علاقه دانش آموزان به درس عربي و ارائه راهکارهای موثر در ارتقای کيفی آموزش". همايش سراسری مديران گروه های عربی دانشگاه های ايران. «زبان و ادبيات عربی؛ چالش ها و فرصت ها». 24 –  23 تيرماه 1388. دانشگاه رازی.

 

1

علی نژاد چمازکتی، فاطمه و ميرحق جو لنگرودی، سعيده (1388). " گفتمان مقــاومت و پـايـداری در قصيده رائيه ابن سهـل اندلسـی". همايش ملی ادبيات مقاومت در لبنان.  15 –  14 آبان ماه 1388. دانشگاه گيلان.

 

2

ميرحق جو لنگرودی، سعيده و علی نژاد چمازکتی، فاطمه (1388). " فلسطين من نظرة الکاتب و الشهيد الفلسطيني غسان کنفاني في رواية رجال في الشمس". همايش ملی ادبيات مقاومت در لبنان.  15 –  14 آبان ماه 1388. دانشگاه گيلان.

 

3

 

سمينار بين المللی

طاهری نيا و علی باقر، يدالله پنبه زاری، سارا و علی نژاد چمازکتی، فاطمه (2006). "سيميائية الخوف في القرآن الکريم". يازدهمين همايش بين المللی فرهنگ ترس. 26 –  24 آوريل 2006. دانشگاه فيلادلفيا. اردن.  

 

1

 

ساير فعاليت ها

همکاری در طرح پژوهشی بازار شناسی ليبی (1386). همدان: دانشگاه بوعلی سينا

 

1

همکاری در طرح پژوهشی بررسی، شناسايی و ارزيابی ويژگی ها و روند انتشار نشريات معتبر (مصوب 1389). شيراز: مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوری.   

 

2