سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)/ روز ازدواج

تاریخ برگزاری : ۰۱ مرداد ۱۳۹۹ رویدادهای سال ۱۳۹۹