کارگاه روش شناسی رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

۱۸ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۰۳۶ اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۷۲۵
بنا به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، کارگاه روش شناسی رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در تاریخ ۹۷/۷/۱۸ در پژوهشگاه هوافضا برگزار شد. در این جلسه سرکار خانم دکتر منصوره صراطی از ISC و آقایان دکتر امی ریاست پژوهشگاه، دکتر طیبی معاون پژوهشی، دکتر علیپرست مدیر پژوهش و فناوری، دکتر علی اکبری مدیر کتابخانه و تعداد کثیری از اعضای هیأت علمی و کارشناسان حضور داشتند.

بنا به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، کارگاه روش شناسی رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در تاریخ ۹۷/۷/۱۸ در پژوهشگاه هوافضا برگزار شد. در این جلسه سرکار خانم دکتر منصوره صراطی از ISC و آقایان دکتر امی ریاست پژوهشگاه، دکتر طیبی معاون پژوهشی، دکتر علیپرست مدیر پژوهش و فناوری، دکتر علی اکبری مدیر کتابخانه و تعداد کثیری از اعضای هیأت علمی و کارشناسان حضور داشتند.
به دلیل اهمیت رتبه بندی داشگاه ها، کلیه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور خواهان آشنایی بیشتر با شاخص ها و نحوه کاربرد آنها در رتبه بندی ISC می باشند که این سلسله کارگاه ها به تقاضای دانشگاه ها و به هدف ارتقای دانشگاه ها در نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی تشکیل می شود. 

در کارگاه برگزار شده، ضمن اینکه روش رتبه بندی دانشگاه های ایران بر اساس شاخص¬های مورد استفاده در این رتبه بندی شرح داده شد، به دلیل اینکه در رتبه بندی ISC اطلاعات پژوهشی توسط گروه رتبه بندی جمع آوری می شود، روش کار این بخش با تفصیل بیشتری توضیح داده شد و در نهایت عملکرد پژوهشگاه هوا فضا در هر یک از شاخص های رتبه بندی در آخرین رتبه بندی اعلام شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این کارگاه جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد. 

در رتبه بندی سال 96-1395 همچون سال های گذشته شاهد رشد نزدیک به 15درصدی تعداد دانشگاه ها و موسسات حاضر در نظام رتبه بندی ISC بوده ایم. از سال ۱۳۸۹ که رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور توسط ISC آغاز شد هر ساله (بجز سال 93-1392) به تعداد این دانشگاه ها افزوده شده است که در نمودار زیر تعداد دانشگاه ها و موسسات پژوهشی حاضر در نظام رتبه بندی ملی ISC از سال ۱۳۸۹ تاکنون نمایش داده شده است.


لازم به ذکر است رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران و کشورهای اسلامی یکی از مهمترین مسئولیت های ISC، محسوب می شود. با ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال 1389 به صورت سالیانه دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران توسط ISC رتبه بندی شده اند.

این محصول به منظور اطلاع از جایگاه علمی هر موسسه علمی در مقایسه با سایر دانشگاه های کشور، تشخیص جایگاه دانشگاه ها و بررسی تاثیر هر یک از شاخص های آموزش، پژوهش، وجهه بین المللی، تسهیلات، فعالیت اجتماعی اقتصادی بر پیشرفت علمی هر دانشگاه در بازه های مختلف زمانی به کار برده می شود. در این رتبه بندی، موسسات بر اساس ماهیت و نوع فعالیت به پنج دسته دانشگاهها و موسسات پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های هنر، پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران، دانشگاه های صنعتی، دانشگاه های جامع تقسیم می شوند.


نظر شما :