دیدار دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو کشور مالی با هیئت رئیسه ISC

۲۲ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۰۷۷ اخبار برگزیده اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۱۰۵۸

 

در حاشیه اجلاس دبیران کل کمیسیون‌های مالی کشورهای عضو آیسسکو:

دیدار دبیرکل کمیسیون ملی کشور مالی با هیئت رئیسه ISC

 

دکتر کادیا مگادیالو دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو از کشور مالی (نفر اول از سمت راست)

 

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بینالمللی ISC، در حاشیه اجلاس دو روزه دبیرانکل کمیسیونهای ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC خانم دکتر کادیا مگادیالو دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو از کشور مالی در نشست مشترکی با دکتر دهقانی سرپرست ISC و دکتر محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی رئیس روابط عمومی و همکاریهای علمی بینالمللی ISC شرکت کردند.

در آغاز این دیدار دکتر کادیا مگادیالو ضمن ابراز خرسندی از حضور در ISC و جمهوری اسلامی ایران و تشکر از مهماننوازی برگزارکنندگان و ملت ایران اذعان داشتند: «با اطلاعاتی که در این دو روز در خصوص توانمندیهای ISC و وظایف منطقهای آن در سطح جهان اسلام ارائه دادید مایلم در خصوص آموزش عالی در کشور مالی توضیحاتی را ارائه نمایم. امیدوارم با این توضیحات بتوانیم از کمکها و خدمات مشاورهای ISC برخوردار باشیم.» ایشان سپس ادامه دادند: «دو دانشگاه مالی با نامهای دانشگاه شیخ زاهد و دانشگاه تومبوکتو از دانشگاههای اسلامی هستند. در این دو دانشگاه در کنار موفقیتهایی که کسب کردهاند نیازهایی نیز وجود دارد که دوست دارم آنها را بیان کنم. نکته اول بحث کمبود نیروی انسانی و به ویژه نیروی انسانی متخصص است. به عبارت دیگر، این دانشگاهها در حوزه مدرسان متخصص با کمبود مواجه هستند. پیرو صحبت شما، یکی از فعالیتهای عمده ISC برگزاری کارگاههای آموزشی برای ارتقاء اثربخشی پژوهشی است. مایلم بدانم چگونه ISC میتواند در این زمینه ما را یاری دهد. همچنین در مالی توجه خاصی به مشارکت زنان در محیطهای علمی شده است تا مبحث عدالت جنسیتی تحقق یابد. مایلم بدانم در این زمینه چه کمکی از سوی ISC قابل ارائه است؟ همچنین گفتید که بر اساس سند ده ساله علم و فناوری که در آستانه قزاقستان در شهریور 1396 مصوب شد سهم تولید علم کشورهای اسلامی از تولید علم جهانی باید دو برابر شود. چه کمکی میتوانید به کشور ما ارائه دهید تا در این مسیر گام برداریم؟»

در ادامه دکتر دهقانی سرپرست ISC ضمن ابراز خوشحالی از حضور خانم دکتر کادیا مگادیالو در شیراز و ISC و در پاسخ به پرسش های مطروحه اظهار داشتند: «ما با ارتباط خوبی که با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران داریم میتوانیم در زمینه تخصیص بورسیه تحصیلی و نیز برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت برای اساتید دانشگاههای آن کشور پیگیری نماییم.» دهقانی در خصوص راهکارهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی نیز اضافه کرد: «در جمهوری اسلامی ایران برای افزایش نقش زنان در سطوح مختلف آموزش عالی فعالیتهای گستردهای انجام شده است و ما میتوانیم به عنوان رابط در این زمینه نقش ایفا کنیم. همچنین ما دادههای گستردهای را در مورد تولیدات علمی اساتید دانشگاههای کشورهای اسلامی در ISC داریم و میتوانیم این اطلاعات را در قالب یک برنامه مشترک که تعریف میکنیم تهیه و در اختیار آن کشور قرار دهیم. در زمینه افزایش سهم مالی از تولیدات علمی جهان اسلام نیز ضمن آنکه میتوانیم آمار و اطلاعات موجود را در اختیار آموزش عالی آن کشور قرار دهیم میتوانیم از طریق برگزاری کارگاههای مختلف علمسنجی و نیز کارگاههای تالیف و نگارش علمی و موضوعات دیگر مرتبط با آن، ضمن ترسیم جایگاه فعلی آن کشور برای ارتقاء این جایگاه نیز راهکارهای لازم را در قالب خدمات مشاورهای ارائه نماییم.»

 در پایان دکتر کادیا مگادیالو ضمن ابراز خرسندی از پیشنهادات ارائه شده از ریاست مجموعه دعوت کردند برای بررسی دقیقتر وضعیت تولیدات علمی کشور مالی و بهرهمندی بیشتر کشور مالی از پتانسیلهای موجود در ISC به این کشور سفر نمایند.

خانم دکتر کادیا مگادیالو ازمالی (نفر اول از سمت راست)

 


( ۱ )

نظر شما :