نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا سال ۲۰۱۹ لایدن منتشر شد/ حضور ۲۶ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه های برتر دنیا

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۱۶۲ اخبار برگزیده اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۲۶۷

نظام رتبه بندی لایدن، نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا سال 2019 میلادی را منتشر کرد. در رتبه بندی سال جاری این نظام، تعداد 26 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع 963 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند و این در حالی است که در سال 2018 این تعداد برابر با 23 دانشگاه بوده است .لایدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس شاخص های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. در سال 2019 لایدن، دانشگاه های دنیا در 9 شاخص در قالب 4 معیار کلی مرجعیت علمی و دیپلماسی علمی مورد رتبه بندی قرار گرفتند. این ارزیابی ها از تولیدات علمی دانشگاه ها در سال های 2014 الی 2017 در پایگاه استنادی  Web of Science استفاده شده است.

معیار مرجعیت علمی (تاثیر علمی) از شاخص هایی چون مقالات 1% برتر، مقالات 5% برتر، مقالات 10% برتر و مقالات 50% برتر بهره گرفته است. معیار دیپلماسی علمی نیز از شاخص هایی چون همکاری علمی، همکاری بین المللی، همکاری صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از 100 کیلومتر و همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از 5000 کیلومتر استفاده کرده است. معیار دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی دو معیار جدید هستند که برای اولین بار در رتبه بندی 2019 مورد بررسی قرار گرفته اند.

بررسی دانشگاه های کشور در رتبه بندی لایدن از سال  2013 تا سال 2019 نشان از حضور دانشگاه های بیشتری از ایران در نظام رتبه بندی لایدن بوده است.

تعداد دانشگاه‌های کشور در نظام رتبه‌بندی لایدن ۲۰۱۲- ۲۰۱۹

نتایج رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا سال 2019 لایدن منتشر شد/ حضور 26 دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه های برتر دنیا

ایران همچون سال های گذشته در بین کشور های اسلامی رتبه نخست را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر در دستان خود دارد. همچنین ایران نسبت به دیگر کشور های منطقه همچون عربستان، ترکیه و مالزی بیشترین رشد تعداد دانشگاه را در بین دانشگاه های برتر دنیا داشته است. در رتبه بندی سال 2019 لایدن، کشور ترکیه با 20 دانشگاه، مالزی 5 دانشگاه، مصر 5 دانشگاه، عربستان 4 دانشگاه، پاکستان و تونس 2 دانشگاه و از لبنان و قطر یک دانشگاه در رتبه بندی سال 2019 حاضر بوده است.

در معیار مرجعیت علمی، ایران در رتبه بندی سال 2019 دارای 26 دانشگاه است.

وضعیت دانشگاه های کشور در معیار مرجعیت علمی سال ۲۰۱۹

دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اصفهان، علوم پزشکی تبریز، گیلان، کاشان، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی اصفهان، شهید باهنر کرمان، بوعلی سینا، رازی، سمنان و دانشگاه پیام نور به ترتیب رتبه اول تا بیست و ششم را در این معیار به خود اختصاص داده اند.

وضعیت دانشگاه های کشور در معیار همکاری‌های علمی سال ۲۰۱۹

دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی مشهد، اصفهان، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، گیلان، پیام نور، کاشان، رازی، باهنر کرمان، بوعلی سینا و سمنان به ترتیب رتبه اول تا بیست و ششم را در معیار همکاری های علمی به خود اختصاص داده اند.

وضعیت دانشگاه های کشور در معیار دسترسی آزاد به انتشارات سال ۲۰۱۹

دانشگاه‌ های تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی مشهد، اصفهان، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، گیلان، پیام نور، کاشان، رازی، شهید باهنر کرمان، بوعلی سینا و سمنان به ترتیب رتبه اول تا بیست و ششم را در معیار دسترسی آزاد به انتشارات به خود اختصاص داده اند.

وضعیت دانشگاه های کشور در معیار تنوع جنسیتی سال ۲۰۱۹

دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، شریف، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی اصفهان، شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، کاشان، گیلان، بوعلی سینا، رازی، پیام نور، شهید باهنر کرمان و سمنان به ترتیب رتبه اول تا بیست و ششم را در معیار تنوع جنسیتی به خود اختصاص داده اند.

در سال ۲۰۱۸ دانشگاه های تهران، امیرکبیر، پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیر، اصفهان، گیلان، کاشان، پزشکی اصفهان، پزشکی شیراز، پزشکی تبریز، پزشکی مشهد، بوعلی سینا و شهید باهنر کرمان در این نظام رتبه بندی حضور یافتند.

در سال۲۰۱۷ میلادی، دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، اصفهان، علوم پزشکی اصفهان ، گیلان و علوم پزشکی شیراز در این نظام رتبه بندی قرار گرفتند.

در رتبه بندی لایدن در سال ۲۰۱۶، تعداد ۱۴ دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی و اصفهان در این رتبه بندی قرار گرفتند.

در سال ۲۰۱۵ میلادی تعداد دانشگاه‌های کشور در این رتبه‌بندی به ۱۳ دانشگاه رسید. دانشگاه های صنعتی اصفهان، امیرکبیر، شریف، تبریز، علم و صنعت ایران، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۲۰۱۵ میلادی در این رتبه بندی حاضر شدند.

در سال ۲۰۱۴ تعداد دانشگاه‌های ایرانی حاضر در این رتبه‌بندی به ۱۲ دانشگاه رسید که شامل دانشگاه‌های امیرکبیر، تبریز، شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی می‌شود.

در سال ۲۰۱۲ هیچ دانشگاهی از کشور در بین دانشگاهای برتر دنیا حضور نداشت و در سال ۲۰۱۳ پنج دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شریف، تربیت مدرس، تهران و علوم پزشکی تهران در این نظام برای اولین بار جای گرفتند.

نام دانشگاه

رتبه در

رتبه در

رتبه  در

رتبه در

رتبه در

رتبه در

رتبه در

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

دانشگاه تهران

454

556

322

228

195

179

156

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

357

461

362

325

292

273

264

دانشگاه علوم  پزشکی تهران

497

746

621

343

322

316

294

دانشگاه تربیت مدرس

423

620

481

412

408

406

373

دانشگاه صنعتی شریف

370

538

400

363

369

370

383

دانشگاه صنعتی اصفهان

-

518

461

463

421

411

389

دانشگاه علم وصنعت

-

526

486

436

432

423

409

دانشگاه فردوسی مشهد

-

669

671

537

509

480

470

دانشگاه شیراز

-

677

645

509

503

507

508

دانشگاه تبریز

-

492

648

627

607

575

540

دانشگاه شهید بهشتی

-

617

668

679

688

670

623

دانشگاه آزاد اسلامی

-

703

-

-

-

-

-

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-

-

749

696

658

646

572

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

-

-

746

-

682

658

638

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

-

-

-

729

717

713

697

دانشگاه اصفهان

-

-

-

821

797

776

765

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

-

-

-

-

-

897

778

دانشگاه گیلان

-

-

-

-

838

800

781

دانشگاه کاشان

-

-

-

-

-

862

793

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-

-

-

-

867

870

799

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

-

-

-

-

-

925

804

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

-

-

-

800

863

874

دانشگاه شهید باهنر کرمان

-

-

-

-

-

938

902

دانشگاه بوعلی سینا

-

-

-

-

-

930

911

دانشگاه رازی

-

-

-

-

-

-

922

دانشگاه سمنان

-

-

-

-

-

-

936

دانشگاه پیام نور

-

-

-

-

-

-

1006

 

کلید واژه ها: رتبه بندیلایدندانشگاه های کشورweb of science


( ۱ )