حضور ۳۲ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه های برتر دنیا

۰۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۹ کد : ۱۱۹۶ اخبار برگزیده اخبار و رویداد ها
تعداد بازدید:۱۱۹۶

به گزارش گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام،دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  گفت: نظام رتبه ­بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می­شود. این رتبه‌بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشـور چیـن برای اولین بار در ژوئـن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و به صورت سالانه روزآمد می­شود.

دهقانی اظهار داشت: نظام رتبه بندی شانگهای در سال 2019 میلادی برای سومین سال، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرده است. رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۱9 در۵۴ رشته در قالب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی(۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی(۱۴ رشته) صورت گرفته است.

حضور 32 دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه های برتر دنیاحضور 32 دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه های برتر دنیا

وی اظهار داشت: تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی 2017-2013 در پایگاه وب آو ساینس برخودار بوده اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت می باشد. شانگهای در سال 2019 از ۵ شاخص به شرح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا بهره گرفته است. وزن هر کدام از این شاخص ها متناسب با هر رشته تغییر می کند.

حضور 32 دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه های برتر دنیا

 حوزه علوم پایه

سرپرست ISC در ادامه گفت: در رتبه بندی سال 2019 موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 6 رشته ریاضی، فیزیک، شیمی، زمین شناسی، علوم جوی و اکولوژی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

وی افزود: در رشته ریاضیات در سال ۲۰۱9 به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و صنعتی امیر کبیر، در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته فیزیک در سال ۲۰۱9 به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و صنعتی اصفهان در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته شیمی در سال 2019 به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران و یاسوج در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است دانشگاه یاسوج برای اولین بار در حیطه موضوعی حضور پیدا کرده است.

در رشته زمین شناسی در سال 2019 دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت مدرس و تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته علوم جوی در سال 2019 دانشگاه آزاد اسلامی و تهران  در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته اکولوژی در سال 2019 دانشگاه آزاد اسلامی و تهران  در جمع 5۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است که در سال 2018 هیچ دانشگاهی از ایران در این حیطه حضور نداشت.

حوزه مهندسی

دهقانی گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، رتبه بندی حوزه مهندسی در ۲۲رشته صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی شیمی با 20 دانشگاه پرتعدادترین تعداد دانشگاه های ایران در حوزه موضوعی به ثبت رسیده است.

در رشته مهندسی مکانیک، از ایران با افزایش تعداد از 12 دانشگاه در سال 2018 به 16 دانشگاه در سال 2019 حضور داشتند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف ، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، گیلان، تبریز، سمنان،کاشان،بوعلی سینا و شیراز در جمع 4۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران با افزایش تعداد از 11 دانشگاه در سال ۲۰۱8 به ۱3 دانشگاه در سال 2019 حضور داشتند که دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر ، علم و صنعت ، تربیت مدرس، تبریز، دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، کاشان، شیراز، صنعتی شیراز در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته مهندسی اتوماسیون، در سال 2019 تعداد ۷ دانشگاه از ایران حضور داشتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علم وصنعت، دانشگاه آزاد اسلامی، خواجه نصیرطوسی، صنعتی شریف، تهران و تبریز در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار داشتند.

در رشته مهندسی مخابرات، از ایران با افزایش تعداد از 2 دانشگاه در سال ۲۰۱8 به 8 دانشگاه در سال 2019 حضور داشتند که دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان، تهران، صنعتی امیر کبیر ، علم وصنعت، خواجه نصیرالدین طوسی ، تربیت مدرس حضور دارند.

در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آلات از ایران صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، صنعتی امیر کبیر و دانشگاه علم وصنعت در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، گیلان، سمنان  و تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی شیمی از ایران دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیر کبیر، تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، صنعتی نوشیروانی بابل، تبریز، شیراز، فردوسی مشهد، رازی، صنعتی سهند، کاشان، اصفهان، یاسوج، بوعلی سینا، خواجه نصیر طوسی، سمنان و دانشگاه علوم پزشکی تهران درجمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند.

در رشته مهندسی مواد از ایران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیر کبیر، صنعتی اصفهان و صنعتی شریف در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته علم و فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف و دانشگاه تهران در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته علوم و مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف ، تهران ، صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز، صنعتی سهند ، دانشگاه کاشان، سمنان و شیراز درجمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی و علوم زیست محیطی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته منابع آب دانشگاه تهران، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت مدرس و شیراز در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته علوم و فناوری غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، فردوسی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و شیراز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران ودانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 38 در جمع دانشگاه های برتر این حوزه قرار دارد.

در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه تهران، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسلامی در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی معدن دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، باهنر کرمان و دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی متالورژی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی سهند، صنعتی شریف،  صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه شیراز و تربیت مدرس در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم زیستی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2019، رتبه بندی حوزه علوم زیستی در ۴رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۲ رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

در رشته علوم کشاورزی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی اصفهان در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم پزشکی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2019، رتبه بندی حوزه علوم پزشکی در ۶ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 6 رشته پزشکی بالینی، سلامت عمومی، دندانپزشکی و علوم دهانی، پرستاری و داروسازی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم. که در رتبه بندی سال 2019 شاهد حضور برای اولین بار دانشگاه های ایران در حیطه فناوری پزشکی هستیم.

در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران  در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.

در رشته سلامت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تبریز در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته فناوری پزشکی چهار دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور دارند. شایان ذکر سات در این حیطه در سال گذشته هیچ دانشگاهی از ایران حضور نداشت.

حوزه علوم اجتماعی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2019، حیطه علوم اجتماعی در۱۴ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۲ رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

 در رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.

در رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

 

فهرست دانشگاه های حاضر در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2019- ایران

 

حوزه اصلی

رشته

نام دانشگاه ها

رتبه

 

علوم پایه

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی

101-150

 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

301-400

 

فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۰-۳۰۱

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۰۰-۴۰۱

 

دانشگاه صنعتی شریف

۵۰۰-۴۰۱

 

شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه تهران

۵۰۰-۴۰۱

 

زمین شناسی

دانشگاه تربیت مدرس

۵۰۰-۴۰۱

 

دانشگاه تهران

۵۰۰-۴۰۱

 

اکولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی

401-500

 

دانشگاه تهران

401-500

 

علوم جوی

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۰-۳۰۱

 

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

 

مهندسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی

36

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱50-101

 

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱50-101

 

دانشگاه تهران

۱50-101

 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۱50-101

 

دانشگاه صنعتی شریف

200-۱5۱

 

دانشگاه فردوسی مشهد

200-۱5۱

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

201-300

 

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

201-300

 

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

 

دانشگاه گیلان

201-300

 

دانشگاه تبریز

201-300

 

دانشگاه سمنان

201-300

 

دانشگاه کاشان

201-300

 

دانشگاه بوعلی سینا

301-400

 

دانشگاه شیراز

301-400

 
 

مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه تهران

101-150

 

دانشگاه صنعتی شریف

151-200

 

دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

 

دانشگاه تبریز

301-400

 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

301-400

 

دانشگاه علم و صنعت

401-500

 

دانشگاه تربیت مدرس

401-500

 

دانشگاه فردوسی مشهد

401-500

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

401-500

 

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

401-500

 

دانشگاه کاشان

401-500

 

دانشگاه شیراز

401-500

 

دانشگاه صنعتی شیراز

401-500

 

مهندسی اتوماسیون وکنترل

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه علم وصنعت

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه خواجه نصیرطوسی

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه تهران

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه تبریز

۲۰۰-۱۵۱

 

مهندسی مخابرات

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

201-300

 

دانشگاه تهران

201-300

 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

201-300

 

دانشگاه علم وصنعت

201-300

 

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

201-300

 

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

 

مهندسی علم و فناوری ابزار آلات

دانشگاه آزاد اسلامی

33

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

36

 

دانشگاه تهران

51-75

 

دانشگاه صنعتی شریف

151-200

 

صنعتی امیر کبیر

201-300

 

دانشگاه علم وصنعت

201-300

 

مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

201-300

 

علوم پزشکی تهران

201-300

 

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی

151-200

 

صنعتی امیرکبیر

301-400

 

صنعتی شریف

301-400

 

دانشگاه تهران

301-400

 

علم و صنعت

401-500

 

مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی

51-75

 

دانشگاه تهران

76-100

 

صنعتی شریف

101-150

 

صنعتی امیرکبیر

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۰-۱۵۱

 

علم و صنعت

201-300

 

دانشگاه گیلان

201-300

 

دانشگاه تبریز

201-300

 

دانشگاه سمنان

201-300

 

مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

37

 

 صنعتی امیر کبیر

100-76

 

،دانشگاه تهران

100-76

 

صنعتی شریف

150-101

 

صنعتی اصفهان

۲۰۰-۱۵۱

 

تربیت مدرس

۲۰۰-۱۵۱

 

علم و صنعت

3۰۰-201

 

صنعتی نوشیروانی بابل

3۰۰-201

 

دانشگاه تبریز

3۰۰-201

 

 دانشگاه شیراز

3۰۰-201

 

فردوسی مشهد

۴۰۰-۳۰۱

 

صنعتی سهند

۴۰۰-۳۰۱

 

دانشگاه کاشان

۴۰۰-۳۰۱

 

 دانشگاه یاسوج

۴۰۰-۳۰۱

 

دانشگاه رازی

۵۰۰-۴۰۱

 

دانشگاه اصفهان

۵۰۰-۴۰۱

 

 دانشگاه بو علی سینا

۵۰۰-۴۰۱

 

خواجه نصیر طوسی

۵۰۰-۴۰۱

 

 دانشگاه سمنان

۵۰۰-۴۰۱

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵۰۰-۴۰۱

 

مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی

3۰۰-201

 

دانشگاه تهران

3۰۰-201

 

صنعتی امیر کبیر

۴۰۰-۳۰۱

 

 صنعتی شریف

۴۰۰-۳۰۱

 

صنعتی اصفهان

۵۰۰-۴۰۱

 

علم و فناوری نانو

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۰-۳۰۱

 

 صنعتی شریف

۴۰۰-۳۰۱

 

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

 

علوم و مهندسی انرژی

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۵۰-۱۰۱

 

 صنعتی اصفهان

3۰۰-201

 

دانشگاه تبریز

3۰۰-201

 

 دانشگاه تهران

3۰۰-201

 

صنعتی امیرکبیر

۴۰۰-۳۰۱

 

صنعتی نوشیروانی بابل

۴۰۰-۳۰۱

 

 فردوسی مشهد

۴۰۰-۳۰۱

 

علم و صنعت

۴۰۰-۳۰۱

 

 دانشگاه صنعتی شریف

۴۰۰-۳۰۱

 

 تربیت مدرس

۴۰۰-۳۰۱

 

خواجه نصیر طوسی

۵۰۰-۴۰۱

 

 صنعتی سهند

۵۰۰-۴۰۱

 

دانشگاه کاشان

۵۰۰-۴۰۱

 

 دانشگاه سمنان

۵۰۰-۴۰۱

 

 دانشگاه شیراز

۵۰۰-۴۰۱

 

مهندسی و علوم زیست محیطی

دانشگاه آزاد اسلامی

۵۰۰-۴۰۱

 

دانشگاه تهران

۵۰۰-۴۰۱

 

منابع آب

دانشگاه تهران

46

 

دانشگاه تبریز

۱۰۰-۷۶

 

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۵۰-۱۰۱

 

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۰-۱۵۱

 

 دانشگاه شیراز

۲۰۰-۱۵۱

 

علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۰-۷۶

 

دانشگاه تهران

۱۰۰-۷۶

 

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۰۰-۲۰۱

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۰۰-۲۰۱

 

 دانشگاه تربیت مدرس

۳۰۰-۲۰۱

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۰۰-۲۰۱

 

 دانشگاه شیراز

۳۰۰-۲۰۱

 

بیوتکنولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی

4۰۰-3۰۱

 

دانشگاه تربیت مدرس

4۰۰-3۰۱

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

4۰۰-3۰۱

 

 دانشگاه تهران

4۰۰-3۰۱

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

500-401

 

مهندسی دریا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

38

 

علوم و فناوری حمل و نقل

دانشگاه تهران

۱۵۰-۱۰۱

 

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۰۰-۱۵۱

 

 دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۰-۱۵۱

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۰-۱۵۱

 

مهندسی معدن

دانشگاه تهران

34

 

دانشگاه آزاد اسلامی

46

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

75-51

 

 دانشگاه باهنر کرمان

۷۵-۵۱

 

دانشگاه تربیت مدرس

۷۵-۵۱

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان

100-76

 

مهندسی متالورژی

دانشگاه تهران

۷۵-۵۱

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۰-۷۶

 

دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۰-۱۰۱

 

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵۰-۱۰۱

 

 دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۵۰-۱۰۱

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۵۰-۱۰۱

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

20۰-۱5۱

 

دانشگاه صنعتی سهند

20۰-۱5۱

 

 دانشگاه شیراز

20۰-۱5۱

 

 دانشگاه تربیت مدرس

20۰-۱5۱

 

علوم زیستی

علوم کشاورزی

دانشگاه تهران

151-200

 

دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

 

دانشگاه تربیت مدرس

301-400

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

301-400

 

علوم دامپزشکی

دانشگاه تهران

151-200

 

دانشگاه آزاد اسلامی

151-200

 

دانشگاه شیراز

201-300

 

دانشگاه فردوسی مشهد

201-300

 

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

 

علوم پزشکی

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

301-400

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

401-500

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

401-500

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

401-500

 

سلامت عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

151-200

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

151-200

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

301-400

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

301-400

 

دندانپزشکی و علوم دهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

151-200

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

201-300

 

دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

 

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

201-300

 

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

 

فناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

301-400

 

دانشگاه آزاد اسلامی

301-400

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

301-400

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

301-400

 

داروسازی و علوم دارویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

101-150

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

151-200

 

دانشگاه آزاد اسلامی

301-400

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

301-400

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

401-500

 

علوم اجتماعی

اقتصاد

دانشگاه آزاد اسلامی

401-500

 

دانشگاه تهران

401-500

 

مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

151-200

 

دانشگاه تهران

201-300

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

301-400

 

دانشگاه صنعتی شریف

301-400

 

دانشگاه علم و صنعت ایران

401-500

 

 

 

کلید واژه ها: حضور 32 دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه های برتر دنیا