شرایط لازم جهت ورود نشریات به فرآیند ارزیابی

لیست شرایط

 

  1. داشتن شماره شاپا
  2. داشتن سایت مستقل و جامع (دربرگیرنده تمام اطلاعات نشریه)
  3. انتشار حداقل 3 شماره از نشریه
  4. ذکر ناشر در سایت نشریه
  5. داشتن حداقل 6 مقاله در هر شماره و 24 مقاله در سال
  6. نداشتن بیش از یک شماره تاخیر
  7. تبعیت از یک روش استناددهی ثابت در مقالات
  8. داشتن حداقل 7 عضو هیئت تحریریه
  9. داشتن یک راه ارتباطی (ایمیل یا تلفن)
  10. امکان دسترسی آزاد به مقالات برای ISC

     جدول امتیازدهی نشریات جهت ورود به ISC

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۷۷